Oslo Havn KFs formål

Oslo Havn KFs formål

Oslo Havn KF s formål:

Oslo Havn KFs hovedformål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift.
I dette ligger det å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet.
Oslo Havn KF skal også forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.