Starter sykkelfrakt av varer til Oslo sentrum

Starter sykkelfrakt av varer til Oslo sentrum

DB Schenker starter utslippsfri varelevering til sentrumsnære områder fra Filipstad.

Oslo Havn har sagt ja til et prøveprosjekt for omlastingspunkt på Filipstad,  der varene lastes fra lastebiler over på varesykler for miljøvennlig transport ut til kunder og næringsliv i Oslo.

-  Vi i Oslo Havn er glade for å kunne legge til rette for mer miljøvennlig frakt av varer inn til byen, og et bidrag til et mer bilfritt sentrum. Dette kan bli et spennende tilbud i Oslo, som må videreutvikles og konkretiseres. Her ser vi hva ambisiøse aktører tenker om grønn omstilling i praksis, sier Åsa Nes, eiendomsdirektør i Oslo Havn KF.

DB Schenker forbereder seg på fossilfri varetransport i sentrum, og ønsker å lage en omlastingshub i Oslo. På Filipstad starter vi med tre elektriske varesykler som kan frakte hele 300 kg, sier Lars Sveen, distribusjonsansvarlig i DB Schenker.

Ønsker mer aktivitet på Filipstad
DB Schenker er først ut på området som Oslo Havn leier ut til selskapet Filipstad Utvikling AS. De vant konkurransen som Oslo Havn utlyste for å skape ny aktivitet på det tidligere havnearealet bak Skur 13/Pushwagnerskuret.

-  Vi i Filipstad Utvikling ønsker å skape en attraktiv arena for aktører innenfor miljø og mobilitet. Planen er at Havnepromenaden skal gå igjennom dette området, og da er dette et ideelt sted å synliggjøre overfor publikum hvordan ny teknologi og nye løsninger kan bidra til et bedre bymiljø i praksis. Vi ønsker også å skape mer liv i området gjennom dette midlertidige utviklingsprosjektet, i påvente av at en endelig områderegulering foreligger, sier Andreas Teilman, styreleder i Filipstad Utvikling AS.

Starter sykkelfrakt av varer til Oslo sentrum

DB Schenker har mål om utslippsfri varelevering i Oslo. Begge foto: DB Schenker