Ny service til cruisebåter

Ny service til cruisebåter

Denne høsten blir ny avløpsløsning testet på Søndre Akershuskai.

Nå kan cruisebåter som legger til Søndre Akershuskai sende avløpsvannet sitt til det interkommunale renseanlegget i Asker i stedet for på havet. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Havn og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

I forbindelse med bygging av nytt kaianlegg på Søndre Akershuskai ble det lagt nye rør under kaien, som er koblet på Vann- og avløpsetatens rør, og som leder til påslippet i Kongens gate. Derfra ledes vannet til Norges største renseanlegg, VEAS'anlegg, på Bjerkås i Asker.

Nye cruisebåter er bygget med omfattende renseanlegg om bord, som renser avløpsvannet før det går ut i havet. Det er likevel strenge regler for hvor dette kan gjøres.

Oslo Havn vil fortsette å teste løsningen på cruisebåter som legger til Søndre Akershuskai resten av sesongen og regner med å være i full drift fra neste år. I 2017 er det innmeldt 101 cruiseanløp til Oslo.

Ny service til cruisebåter

 Foto: André Strand, Oslo Havn.