Gravearbeider på Grønlia

Gravearbeider på Grønlia

Oslo Havn er i gang med å sette opp fem lysmaster på Grønlia / Loenga. Dette kan skape noe støy.

Arbeidene utføres for å bedre ferdselsbelysningen på områdene nær kaikant. Lysmastene som settes opp er 13 meter høye, av samme type som to lysmaster som ble satt opp i 2014.

Entreprenøren som utfører arbeidet har en liten graver (ca. 2 tonn) med pigg, som de bruker for å komme gjennom den 25-30 cm tykke asfalten.
Dette vil generere noe støy, og vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre for naboene.

Vi regner med at det støyende arbeidet vil være avsluttet i løpet av uke 45 / 46.

Kontakt stedlig byggeleder:
Vegeir Finsrud Mob 464 16 472  e-post: vegeir.finsrud@wspgroup.no