Bli bedre kjent med Oslo havn

Bli bedre kjent med Oslo havn

Oslo havn er kjempeviktig for folk og næringsliv, for det grønne skiftet og for byutvikling, sier havnestyreleder, Roger Schjerva i magasinet Fjordbyen.

Oslo havn er med på å gjøre byen mer attraktiv, og at byen når sine klimamål ved å få mer varer og gods over fra vei til sjø, er budskapet til styrelederen i intervjuet Bli kjent med Oslo havn  

Les hele Fjordbyen-magasinet med artikler om utviklingen av Fjordbyen i Oslo.