Velg sjøveien

Fakta

Markedsføringskampanjen "Velg sjøveien" starter i Narvik 10. mai

Vi skal arrangere logistikkonferanser i 15 ulike havner fra mai til oktober.

 

Velg sjøveien

Aktørene innen sjøtransport har samlet seg for å markedsføre sjøveien.

Oslo Havn er selvsagt med på kampanjen "Velg Sjøveien".

Når transportkjøperne sender varene sine sjøveien, er det et velfungerende samarbeid mellom havner, rederier og speditører som gjør at de får varene levert til avtalt tid og sted. Nå har alle disse aktørene gått sammen om en felles markedsføringskampanje. Du kan følge kampanjen på disse websidene, på Facebook og på Twitter @sjovei.

Unike behov
Vi som jobber med sjøtransport vet at transportkjøperne har unike logistikkutfordringer og at vårt tilbud må tilpasses deres behov. Kampanjen ”Velg sjøveien” vil bokstavelig talt reise kysten rundt for å innhente informasjon om hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt for transportkjøperne å frakte sine varer til sjøs.

Fagkonferanser
Vi skal arrangere logistikkonferanser i 15 ulike havner fra mai til oktober. Her vil transportkjøperne høre erfaringer fra bedrifter i sin region som benytter sjøtransport allerede. De vil også få møte rederier og speditører som kan bidra til å løse akkurat sitt logistikkbehov. I tillegg vil de møte kolleger som er opptatt av akkurat det samme som dem– god logistikk. En container utsmykket med kampanjens budskap vil fungere som "stafettpinne" mellom de ulike havnene. Her i Oslo Havn skal vi ha vår konferanse først i oktober.

Annonser
Vi som jobber med sjøtransport til daglig, vet at sjøveien har mange fordeler. Det er rimelig, pålitelig og miljøvennlig transport av varer. Disse fordelene vil vi markedsføre ved hjelp av annonser som alle deltakerne i kampanjen får tilgang til. Annonsene er utformet slik at budskapet og designet er likt for alle, men at hver enkelt bruker kan ha sin logo som avsender på annonsen.

Ønsker innspill
I tillegg ønsker vi å gi transportkjøperne et enda bedre tilbud enn vi gjør i dag. En viktig del av kampanjen er derfor å få få innspill fra transportkjøperne om hva som skal til for at akkurat de skal velge sjøveien for sine varer. Dette vil bli et sentralt element på selve konferansene.

Felles interesse
Både i Europa og her hjemme i Norge har myndighetene en målsetting om at mer gods skal fraktes på sjøen fordi det er mer miljøvennlig enn landeveien. Vi som er med i kampanjen "Velg sjøveien" er overbeviste om at bedriftene og samfunnet har felles interesser på dette området: Mer gods bør gå sjøveien. Det blir billigere for vareeier og bedre for miljøet.