Vedlikeholder monument

Fakta


Scandinavian Star-monumentet på Akerhusstranda vedlikeholdes.

Arbeidet er planlagt ferdigsstilt i uke 50.

Vedlikeholder monument

Minnesmerket etter Skandinavian Star- ulykken på Akerhusstranda må midlertidig flyttes på grunn av vedlikeholdsarbeider.

Arbeidet starter denne uke og vil etter planen være ferdig i uke 50.
Vedlikeholdet og oppgradering av vannspeilet gjør det nødvendig å flytte selve skulpturen ut av bassenget.
Vi vil gjøre arbeidet så raskt og skånsomt som mulig.

Minnes tragedie
16 år etter brannen på Scandinavian Star der 159 mennesker omkom, ble minnesmerket, laget av billedhugger Jon Torgersen, avduket på Akershusstranda den 7. april 2006. Oslo Havn bisto støttegruppa og kunstneren med oppsetting av monumentet.

Oslo Havn KF overtok eierskapet av minnesmerket og påtok seg alle løpende kostnader knyttet til vedlikehold og bevaring av minnesmerket i mai 2006.

I forbindelse med ny lyssetting av Akershus festning og Akershusstranda vil også minnesmerket få ny belysning.