Ta hensyn til nyttetrafikken

Fakta

Store skip som cruise- og godskip trenger mer tid og plass til å manøvrere.
Småbåter må holde avstand og vike for nyttetrafikken slik at en unngår farlige situasjoner.

Oslo Havns havneoppsyn er sammen med havnepolitiet på fjorden for å sikre trygg ferdsel i Oslo havn. 

Ta hensyn til nyttetrafikken

Både nyttefartøy og fritidsbåter må ta hensyn til hverandre for trygg ferdsel på fjorden.

Hver dag kommer i gjennomsnitt 10-15 store skip med gods og passasjerer til Oslo havn. På varme solskinnsdager er det mange som nyter livet i småbåt på fjorden. 

Småbåtene må holde avstand og ta hensyn til at de store skipene trenger mer tid og plass til å manøvrere. 

Alt fra containerskip til utenlandsferger og cruiseskip kommer med varer og passasjerer til hovedstaden. Nyttetrafikken har faste leder de går inn og ut fra i havna. Alle skip over 70 meter har los om bord, bortsett fra utenlandsfergene og enkelte andre skip som går i fast rute og har farledsbevis.

Småbåter har vikeplikt
Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøy fordi de store skipene trenger mer tid og plass til å manøvrere. De aller fleste småbåtene er flinke og holder trygg avstand på fjorden, men situasjoner oppstår der småbåter kommer for nær eller ligger i veien for de store skipene. 

Oslo Havns havneoppsyn og havnepolitiet er hver dag på fjorden for å sikre trygg trafikk i Oslo havn.  Oslo VTS (trafikksentralen) organiserer og kontrollerer trafikken, og sørger for effektiv avvikling av havnetrafikken.


Regel 44 i Sjøveisreglene sier følgende om ansvar mellom fartøy:

"Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde."

Her finner du sjøveisreglene.

Her er en lenke til innslag på Østlandssendinga 17/7/2012. (Innslaget starter ca 02.40 ut i klippet.)