Streiken i Oslo Havn er over

Fakta

Streiken i Oslo Havn er over 6.juni
Normal krandrift så fort som praktisk mulig

20 kranførere i Oslo Havn KF har streiket siden 31. mai

Varslet streik i Oslo VTS - trafikksentalen er avblåst

Streiken i Oslo Havn er over

06.06.2012 Partene i Oslo kommune er kommet til enighet. Kranførerene er tilbake på jobb, og den varslede streiken i Oslo VTS er avblåst.

06.06.2012 kl. 06:47

De streikende kranførerne går tilbake til arbeid og den varslede streiken i Oslo VTS - trafikksentralen er avblåst.

YS og Unio godtok onsdag morgen kl.06 skissen fra kommunen. De streikende er tilbake i arbeid fra 6. juni.

Alle fire fagforbund har nå blitt enige med Oslo kommune i årets tariff- forhandlinger. 20 kranførere i Oslo Havn har streiket siden 31.mai 2012.

Normal krandrift så fort som mulig
Oslo Havn KF arbeider med å få krantjenesten tilbake i normal kapasitet så fort som mulig. 

Ikke streik i Oslo VTS
Den varslede streiken i Oslo VTS - trafikksentralen er avblåst. Trafikken vil gå som normalt i Oslo havn.

Vekterstreik og tankskip
Streiken blant vekterne kan i perioder sette stopper for når enkelte tankbåter kan losse. Dette kan være enten på dagtid eller natt. 
Ikke alle oljeselskapene er påvirket av dette.  

Kontakt:

Oslo VTS (trafikksentralen)                                           917 99 900

Havnedirektør    Anne Sigrid Hamran                    mob 913 55 500

Maritim direktør / havnekaptein    Paal Waage      mob 900 38 485