• Besøkte VELG SJØVEIEN i Oslo. Fiskeri - og kystminister Lisbeth Berg- Hansen og havnedirektør Anne Sigrid Hamran.
  • Oslo satser på sjøtransport. Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen på VELG SJØVEIEN.
  • På konferansen. Mange ville høre mer om sjøtransportens fordeler.
  • Pris er viktig. Derfor velger vi sjøveien, fortalte logistikkdirektør Trond Tvedt i Europris.
  • Velger sjøtransport. Sparer penger. Eldar Sletteng fra ABG Varme anbefaler sjøen som fraktevei.
  • Kjør debatt. Erling Sæther ledet en debatt med blant andre Europris Trond Tvedt, havnedirektør Anne Sigrid Hamran, Eldar Sletteng fra ABG Varme og Toralf Ekrheim fra Norlines.

Statsråd på VELG SJØVEIEN

Fiskeri- og kystministeren besøkte VELG SJØVEIEN- konferansen i Oslo 16. oktober. Det samme gjorde nesten 130 andre sjøtransportinteresserte.

Regjeringen og aktørene innen sjøtransport er enige om en ting: Mer gods bør gå sjøveien. Det er bra for miljøet og lønnsomt for vareeierne. Så når VELG SJØVEIEN invitererte til konferanse i Oslo, var statsråden med.

VELG SJØVEIEN- kampanjen har vært i 16 havner kysten rundt. På Transport og logistikk-konferansen på Gardermoen 22.oktober presenteres konklusjonene.

Ferdig brøytet og saltet
Sjøtransporten har en viktig plass i regjeringens mål om et effektivt transportnett.

- Sjøtransporten har mange fordeler. Sjøen ligger der ferdig brøytet og saltet. Å frakte varer på sjøen krever mindre energi og er kostnadseffektivt. En løser lokale forurensningsproblemer, og skaper mindre ulykker og køer på veiene, fortalte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

Deler næringens utålmodighet
Fiskeri- og kystministeren roste Velg Sjøveien- kampanjens initiativ for å fremme sjøtransporten. Kampanjen har ført til mer kunnskap og fokus på sjøtransport.

Samtidig delte hun sjønæringens utålmodighet fordi de stadig taper markedsandeler til vei. Hun oppfordret sjøtransporten til å fortsatt fremme sitt budskap til en regjering som vil lytte.

Hun utfordret næringen til å finne nye muligheter og samarbeidsformer. Regjeringen har nettopp lagt frem forslag om å fjerne kystavgiften i neste års statsbudsjett.
Penger til en varestrømsanalyse for å få mer kunnskap om hvor godset går, er et svar på et ønske fra næringen, fortalte statsråden.

Oslo satser på miljøvennlig sjøtransport
Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Ola Elvestuen levnet ingen tvil om Oslo havns og sjøtransportens viktige rolle for at byen og regionen skal få sine varene levert på en miljøvennlig måte. Oslo havn skal utvikles videre til en effektiv og tilgjengelig havn, som også har ambisjoner på miljøsiden, fortalte han forsamlingen.

VELG SJØVEIEN- kampanjen har samlet alle aktørene for å få mer gods på sjøen. Sammen har jeg stor tro på at vi skal lykkes, mener havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Velger sjø-  og sparer penger og miljø
Stadig flere vareeiere ser fordelene med å transportere varene sine sjøveien. 
På konferansen fortalte flere vareeiere at de sparte penger og fikk en enklere hverdag.

Se presentasjonene fra konferansen i Oslo.