Smelter snø i havna

Fakta


Snøsmelteanlegget ligger til kai ved Vippetangen / Akershusstranda

Lekteren kan smelte 7000 kubikkmeter snø om dagen

Startet opp 25. januar 2012

Smelter snø i havna

Snøsmeltelekteren til kai i Oslo har fått sine første snølass fra byens gater. Den er verdens første i sitt slag som bruker sjøvann for å smelte snø.

Det er NCC som har utviklet lekteren og som skal drifte anlegget for kommunen de neste 8 årene.
Bymiljøetaten mener de med dette anlegget kan unngå å bruke snødeponier i byen.

Bra for miljøet
Lekteren kan ta i mot 500 kubikkmeter snø i timen. 7000 kubikkmeter snø kan smeltes på en dag. Snøen grovsorteres  før den knuses og deretter smeltes ved hjelp av sjøvann. Snøen filtreres, blandes og renses i flere omganger slik at vannet som slippes ut i sjøen er rent og tilfredsstiller Fylkesmannens miljøkrav.