Sjøheimevernbåt i Oslo

Fakta

Sjøheimevernets SHV Magnus Lagabøte er på Oslo-besøk 25 - 30. mai.

Sjøheimevernbåt i Oslo

SHV Magnus Lagabøte som vanligvis patruljerer norskekysten har lagt til kai i Oslo. Skipet blir her til 30.mai.

Skipet som ligger til kai på Vippetangen er sjøheimevernets nyeste skip fra 2011 og er basert på "Reine" klassen.

Båten er stasjonert på Haakonsvern, men patruljerer langs hele norskekysten sammen med det andre heimevernskipet Olav Tryggvason som er stasjonert i Nord-Norge.

Disse to utgjør Sjøheimevernets "flytende klasserom".

Den 50 meter lange båten er bygget i Polen og eid av Remøy. Forsvaret har en 15 års leasingavtale på båten som driftes av sjøheimevernet.

SHV Magnus Lagabøte :

Lengde: 46,6m

Bredde: 10,3m

Fart: 10-16kn

Kai Vippetangen

Besetning: 3 militære offiserer, 6 vernepliktige og 5 sivile