Sem gjenvalgt som havneleder

Fakta


Dag Sem fra Oslo Havn gjenvalgt som styreleder i Norsk Havneforening

Sem gjenvalgt som havneleder

Dag Sem fra Oslo Havn er gjenvalgt som leder av Norsk Havneforening.

Norsk Havneforening avholder sitt årsmøte i Drammen 5-7 september 2012. Dag Sem er til daglig direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn KF.

Styret for neste år består av:
Dag Sem, styreleder (Oslo)
Ingvar M Mathisen, nestleder (Bodø)
Søren Zapffe Falch, Drammen havn
Monica Nilsen, Alta havn
Rune Arnøy, Narvik havn

Varamedlemmer:
Ivar Vannebo, Drammen
Gro Aspeslett, Narvik
Oddbjørn Berg, Indre Trondheimsfjord
Knut Anvik, Larvik havn
Oddvar Bakke, Rørvik havn