Rema og Veidekke kjøper Bjørvikatomt

Fakta

HAV Eiendom har solgt en 6,5 mål tomt innerst på Sørenga
til Veidekke og Rema. Salgssummen er på 280 millioner kroner.

Her vil de bygge stor Rema - butikk, 200 boliger og restauranter

Rema og Veidekke kjøper Bjørvikatomt

HAV Eiendom har solgt en 6,5 mål tomt innerst på Sørengautstikkeren.

Her kommer det en stor Rema 1000- butikk, boliger og restauranter.
Det er Veidekke Eiendom og Rema Eiendom Øst som har kjøpt tomten for 280 millioner kroner. Tomten er regulert for til sammen 22.500 kvadratmeter med bolig og næring.

- Sammen med Veidekke Eiendom AS vil vi få til et godt prosjekt for både byen og beboerne, samt at vi ønsker å sikre oss den beste beliggenheten for en topp moderne REMA 1000-butikk, uttaler Thomas Dahle, prosjektleder i REMA Eiendom.

Stor interesse

- Det har vært relativt stor interesse for denne tomten, med flere budgivere på banen. Vi er godt fornøyd med denne løsningen og at det nå kommer nye solide aktører som kan bidra til å utvikle Bjørvika, sier Eva Hagen, administrerende direktør i HAV Eiendom AS.

Tomten kalles "D1a" og er på 6,5 mål. Totalt utbyggbart volum er på 22.500m2 BRA, hvorav minimum 17.500 m2 BRA er til boligformål og maksimalt 5.000 m2 BRA næringsformål. Den ligger innerst på den såkalte "Sørengutstikkeren" i Bjørvika, rett ved siden av det planlagte parkområdet "Kongsbakken". På Sørenga vil det bo ca. 2.500 mennesker når området er ferdig utviklet. I tillegg ligger tomten i nærhet til områder som vil bli tett befolket som Bispevika og Grønlia.

- En helt ny bydel i Oslo begynner å ta form, og vi kan nå se konturene av nye Bjørvika. For HAV Eiendom er det viktig at utviklingen av Bjørvika fortsetter, og med Veidekke og Rema på plass på D1a får vi også på plass nærbutikken for beboerne i området.  Å få til en god balanse mellom ulike formål er med på å skape en god by å bo i, sier Hagen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eva Hagen, administrerende direktør, eva.hagen@haveiendom.no eller 90 12 60 10

Om HAV Eiendom AS

HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet. HAV Eiendom AS eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling AS, som igjen eier 100 pst av Bjørvika Infrastruktur AS. HAV Eiendom AS eier brorparten av arealene i Bjørvika. Det utgjør omlag 156 dekar som kan bebygges med 570.000 m2 T-BRA.