Parkering forbudt bak operaen

Fakta


Fra 1. april er det ikke lenger mulig å parkere bak operaen.

Parkering forbudt bak operaen

Fra 1. april er det forbudt å parkere på den åpne plassen bak operaen.

Rett bak operaen er det i dag en parkeringsplass for 208 biler. Etter hvert som Fjordbyen reiser seg i Bjørvika, skal det bli bygninger, park og en liten sandstrand her.

Byggeplass
I årene som kommer vil det være hektisk byggeaktivitet i Bjørvika, og deler av plassen bak operaen vil derfor bli brukt som riggområde i lang tid framover. Oslo Havn KF søkte derfor om å få bruke den asfalterte plassen som en midlertidig parkeringsplass i to år, men Plan- og bygningsetaten avslo søknaden fordi parkeringsplassen skjemmer utsikten fra operataket.

Forbudt
Fra 1. april vil det derfor være forbudt å parkere bak operaen. Parkeringsautomatene vil bli tatt ut av drift, og det kommer opp skilt om at det ikke er lov å parkere her. Dersom folk likevel parkerer på den åpne plassen, risikerer de å få bot.

Busser i sommer
Deler av sommeren vil det likevel stå enkelte kjøretøyer på den tidligere parkeringsplassen. På grunn av vedlikehold, vil Oslo S vil være stengt i noen helger på forsommeren og i perioden fra 24. juni til 6. august. Det vil da bli satt opp buss for tog. For å bistå NSB i en krevende periode, har Oslo Havn KF gitt tillatelse til at noen av disse bussene kan stå midlertidig oppstilt bak operaen før de skal ta passasjerer om bord på Oslo S.

Åpen plass
Når Oslo S åpner igjen i august, vil det ikke lenger stå busser bak operataket. Plassen vil da bli stående ubrukt og som riggareal for byggeaktiviteten i området. Det er foreløpig usikkert når det vil bli laget park og strand på området bak operaen.