Oslo satser på landstrøm

Fakta

Oslo Havn satser på landstrøm

Color Lines ferger får allerede ren strøm når de ligger til kai i Oslo.

Nå gjør vi klar til at cruise, ferger og lasteskip også kan få landstrøm

Oslo satser på landstrøm

I Oslo vil flere kaier få landstrøm. Nå legger vi til rette for landstrøm til cruise- og danskebåtene.

Langs hele Akershusstranda graves det for å legge til rette for landstrøm til cruise. Siden mai er 25 000 meter strømkabler lagt ned langs fjellet under festningen.

Oslo satser på landstrøm
Gjør klart til landstrøm til cruise og ferge. Det graves langs hele Akershusstranda.

 

Gir renere luft i Oslo
Landstrøm er et godt miljøtiltak som gir renere luft i Oslo. Oslo Havn bekoster framføringen av strøm på land. Nå legger vi ned strømkabler til landstrøm langs hele Akershusstranda.
I godshavna på Sjursøya legger vi trekkerør i de nye kaiene for å kunne tilby landstrøm til lasteskipene.   


Felles standard
Felles teknisk standard for landstrømkobling som skal gjelde i hele verden ble vedtatt i mai 2012. Dette gjør det enklere for både skip og havner kan satse videre på landstrøm. Oslo havn må vurdere om en kan sette i gang tiltak som kan bidra til at flere skip kobler seg til ren strøm når de ligger i Oslo.

Kielfergene først ute
Color Lines ferger er de første store skipene som får landstrøm til kai i Oslo. Dette fikk de Oslo kommunes miljøpris 2012 for.