Oslo med i losutvalg

Fakta


Losutvalget skal gjennomgå lostjenesten i Norge

Oslo Havn deltar i utvalget

Oslo med i losutvalg

Lostjenesten i Norge skal utredes for å bli mer effektiv. Oslo havn deltar i et regjeringsutnevnt losutvalg.

Det er maritim direktør og havnekaptein Paal Waage som skal bidra i losutvalget fra Oslo Havn.  

Vil bli mer effektiv
- Jeg er svært glad for at vi nå vil få en gjennomgang av lostjenesten. Denne utredningen vil bli et viktig innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle en effektiv lostjeneste, som ivaretar kravene til sjøsikkerhet og legger til rette for at mer av godset kan overføres fra bilveien til den mer miljøvennlige sjøveien, uttalte fiskeriminister Berg-Hansen i en pressemelding.

Engasjerte havner
Oslo Havn har sammen med andre havner vært opptatt av å få en mer effektiv lostjeneste som koster mindre. Dagens losregime trenger fornyelse, altså tilpasset den verden vi lever i nå. Effektivisering er nok det beste stikkordet i denne sammenheng. 

Hvis vi skal få flere til å velge den miljøvennlige sjøtransporten må utgiftene ned. I dag utgjør de statlige losavgiftene en stor del av sjøtransportens utgifter.

 -  Vi i havne-Norge har lenge vært opptatt av å få til en mer effektiv lostjeneste som koster mindre slik at flere velger å transportere varer på sjøen. Jeg ser frem til å kunne bidra til at vi får en mer fremtidsrettet og effektiv lostjeneste, sier Paal Waage, maritim direktør i Oslo Havn KF.