Oppgraderer Rådhusbrygge 1

Fakta

Rådhusbrygge 1 oppgraderes til å ta i mot større båter

Arbeidet starter til høsten - ferdig til neste sommer

Oppgraderer Rådhusbrygge 1

Rådhusbrygge 1 oppgraderes til å kunne ta i mot større båter neste sommer.

Arbeidet starter i høst.
Den ytterste delen av Rådhusbrygge 1 er for tiden stengt av etter at vi fant skader på brygga.  Det var under arbeidet med å sette opp en fendringsvegg at ble det oppdaget en svikt i brygga.

Etter befaring med blant annet byantikvaren forserer vi de opprinnelige planene om å oppgradere brygga og gjøre den mer solid.    

 

Verneverdig kai
Rådhusbrygge 1 som ligger foran rådhuset nærmest Akershusstranda er bygget i 1881, og en av de eldste trepelekaiene i Oslo.
I Oslo Havns kulturminneplan er kaia omtalt å ha høy verneverdi, og byantikvaren har også uttrykt ønske om å bevare kaia. 

Rådhusbrygge 1 har tidligere blitt omfattende restaurert i 1931 og 1991.