Nytt havnestyre utnevnt

Fakta

Byrådet oppnevnte 8. mai følgende til havnestyret:
Styreleder Bernt Stilluf Karlsen
Nestleder: Beate Svenningsen
Medlem: Torhild Widvey
Medlem: Per Ditlev-Simonsen
Medlem: Sunniva Pettersen Eidsvoll
Medlem: Erling Arvid Sæther (brukerrepresentant)

Nytt havnestyre utnevnt

Bernt Stilluf Karlsen går inn i sin fjerde periode som styreleder i Oslo Havn.

Han blir dermed en av de lengst sittende havnestyreledere i Oslo. Med seg i styret får han nye ansikter som Torhild Widvey fra Høyre og Sunniva Pettersen Eidsvoll fra SV.

Medlemmene i det nye havnestyret ble utpekt av byrådet 8. mai.

-          Jeg synes fremdeles at omstillingene i havnen og byutviklingen av de gamle havnearealene går for sent. Selv etter 12 år i styret er det mye å ta fatt i og få fart på, knyttet til den største by- og havne transformasjon i moderne tid.        

-          Omstillingen skal ikke bare gjøre Norges største og viktigste havn enda bedre for kundene, den skal også bidra til å gjøre Oslos befolkning enda mer glad i byen sin, og stolte over havnen sin, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Nytt lag
Bernt Stilluf Karlsen representerer Venstre og har vært havnestyreleder siden 2000. Til daglig jobber han i bedriftsfinansieringsselskapet/ verdipapirforetaket ProCorp som jobber innenfor området ”Corporate Finance”. Karlsen er også nyutnevnt styreleder i Ruter.

Med seg fra politikerne får han tidligere olje- og energiminister Torhild Widvey fra Høyre. Hun sitter i en rekke styrer og har vært medlem av Høyres sentralstyre siden 2008. Sunniva Pettersen Eidsvoll fra SV trer inn i styret. Hun er medlem i bydelsutvalget i Grunerløkka og arbeider som trainee i Statkraft. Hun er også styremedlem i Norges Naturvernforbund.

Per Ditlev Simonsen fra Høyre og Beate Svenningsen fra AP fortsetter i styret. Svenningsen er havnestyrets nestleder. Per Ditlev Simonsen, Oslos tidligere ordfører har sittet i Oslos havnestyre siden 2007. 

Beathe Svenningsen fra Arbeiderpartiet har snart ett års fartstid i havnestyret (siden april 2011). Beate Svenningsen er nestleder i Oslo Arbeiderparti, og jobber til daglig som dramaturg og prosjektleder ved Oslo Nye Teater.

Ny brukerepresentant er transportprofilen Erling Sæther som har arbeidet med transport og logistikk i en årrekke. Erling Sæther deler i dag tiden sin mellom engasjementer for Norsk havneforening og  Logistikk- og transportindustriens landsforening.  Han har tidligere vært viseadministrerende direktør i DB Schenker og administrerende direktør i Nor-Way Bussekspress.

Akershus, Hedmark og oppland fylkeskommuner har oppnevnt Annette Solli med Bjørn Jarle Røberg-Larsen som varamedlem.

Som representanter for de ansatte er Rolf Mauritz Hanssen, havneinspektør og Tine Agathe Kylling, ledende havneinspektør valgt.  

Politisk valgt
Byrådet innstiller til bystyret om å endre vedtektene slik at en går fra 9 til 10 medlemmer. Styret i Oslo Havn KF vil etter endring ha 10 medlemmer. Styret består av politisk oppnevnte medlemmer, en brukerrepresentant, representanter fra de ansatte, et fylkeoppnevnt medlem, samt en statlig representant (sistnevnte uten stemmerett). Byrådet velger inntil 6 representanter, herunder styrets leder og nestleder. Byrådet velger også en brukerrepresentant, som har havne- og/eller transportfaglig kompetanse. Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

Kontakt:

Havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen 928 21 808