Ny mobil tollskanner til Oslo

Fakta


Finansminister Sigbjørn Johnsen innviet tollvesenets nye
mobile skanner 8. juni

Det tar to tollere 2-3 minutter å skanne en trailer

Ny mobil tollskanner til Oslo

To minutter bruker den topp moderne mobile skanneren på å kontrollere en trailer.

En imponert finansminister Sigbjørn Johnsen innviet tollvesenets nye mobile tollskanner i Oslo havn 8. juni. Han framholdt tollvesenets viktige jobb med å forhindre kriminalitet , og kunne som finansminister også si seg fornøyd med tollvesenets bidrag til statskassa.

Ny mobil tollskanner til Oslo
Finansminister Sigbjørn Johnsen får med seg hva skanneren kan oppdage inne i en trailer. Foto: Trude Thingelstad

Den mobile tollskanneren skal brukes i Norges største tollregion i Oslo og Akershus, men kan også lånes ut til andre steder i landet.

- Denne skal brukes for å kontrollere millioner tonn av gods i havna, på godsterminalen på Alnabru, på Gardermoen og på veien, fortalte tolldirektør Bjørn Røse.
I fjor hadde tollvesenet i Oslo og Akershus 35 500 godskontroller og 22 500 kontroller av reisende.  I 2011 ankom 385 000 tonn gods med fergene til Oslo, og det ble losset 110 000 containere i Oslo havn. Tollvesenet har to stasjoner i Oslo havn som kontrollerer gods og passasjerer. 

Effektiv
Med den nye skanneren  kan to tollere sjekke en trailer på 2-3 minutter.
14 tollere i Tollregion Oslo og Akershus er lært opp til å bruke skanneren som har kostet 20 millioner kroner.  

3600 scannerbeslag
Dette er tollvesenets fjerde skanner, hvor tre av dem er mobile.  Skannerne tjener inn mer enn de koster. Siden 2004 er det gjort 3 600 tollbeslag med disse. 48 000 objekter er skannet frem til januar i år. 2,1 tonn hasj, 350 kilo amfetamin, 40 kilo kokain, 13 kilo heroin, 24 000 liter sprit, 10 000 liter brennevin, 58 000 liter øl, 2,9 millioner sigaretter og 3,1 millioner kroner i valuta er noe av beslagene som er tatt med skannerne.

Besøk tollvesenet under Havnelangs 10.juni
Tollvesenet viser frem den nye scanneren og viser hvordan spesialtrente hunder kan lukte seg fram til narkotika og penger. Hundene viser frem sine kunster kl. 12, 13, 14 og 15 på tollstasjonen på fergeterminalen på Vippetangen.