Nabomøte om Sydhavna

Fakta


Oslo Havn takker for gode innspill på nabomøtet

Foto: Terminaldirektør Dag Sem presenterte Oslo Havns planer

Nabomøte om Sydhavna

Havnas naboer fikk høre om utbyggingen av containerterminalen på Sjursøya og støymålinger av havnedriften.

Oslo Havn arrangerte nabomøte på Sjursøya 5. juni. Rundt 20 personer møtte opp. Vi takker naboene for oppmøtet og gode innspill.

På programmet stod fremdrift i utbyggingen av containerterminalen på Sjursøya. Oslo Havn presenterte planer for utbyggingen av containerterminalen på Sjursøya som skal være klar til å ta i mot all containertrafikk i Oslo i 2015. Da flyttes trafikken over fra Ormsund.

Støyer på kvelden
Støymålingene fra havnevirksomheten viser at vi fortsatt bryter støygrensene på kvelden. Vi ser derimot en positiv nedgang i slagstøyen. 
Vi jobber for å redusere støyen ytterligere og Oslo Havn presenterte en plan for dette arbeidet.

Her er presentasjonen som ble holdt på møtet.