Mudring ved Hjortnes

Fakta


Vedlikeholdsmudring utenfor Hjortneskaia startet 23. april.

Arbeidet vil foregå frem til midten av mai.

Massene vil leveres til NOAH på Langøya.

Mudring ved Hjortnes

Denne uke starter vedlikeholdsmudring utenfor Hjortneskaia for å sikre nødvendig seilingsdybde for Kiel- fergene.

Det er et ca. 3000 m2 stort område utenfor fergeterminalen som skal mudres. En regner med å fjerne ca. 3.000 m3 sjøbunn.

Massene ansees som forurenset og vil leveres til godkjent deponi på NOAH på Langøya.

Mudringen gjennomføres i perioden 23. april - 15. mai 2012 av entreprenørfirmaet AK Constructions AS.

Fylkesmannen gav 04.11.2011  tillatelse til mudringen.