Losstreiken er over

Fakta

Streiken i lostjenesten i Oslofjorden er over

Separate forhandlinger i Oslo kommune
20 kranførere i streik fra 31. mai
Mer enn halverer Oslo Havns kranstyrke
Oslo VTS er varslet tatt ut i streik fra 7.juni.

 

 

Losstreiken er over

02.06.2012 Streiken for losene i Oslofjorden er over.

YS Stat, LO Stat og Akademikerne kom til enighet i det statlige lønnsoppgjøret natt til 2.juni. Streiken blant losene i Oslofjorden og blant 103 losbåtførere er dermed over.

Kystverket som er ansvarlig for lostjenesten satte med det samme i gang med å få situasjonen tilbake til en normalsituasjon. I Oslo havn var skipstrafikken raskt tilbake i normal gjenge etter en ni dagers streik blant losene i Oslofjorden.

Streik i Oslo kommune - kranførere i streik og varsel om streik i Oslo trafikksentral fra 7.juni
I Oslo kommune foregår det separate tariff- forhandlinger. Her har YS og Unio brutt forhandlingene og gått ut i streik.

Delta har tatt ut 20 kranførere i Oslo Havn KF fra 31. mai. Dette mer enn halverer Oslo Havns kranstyrke.

Delta har varslet at de tar ut så godt som alle trafikkledere ved Oslo VTS i fase to av streiken fra 7. juni.

Dette vil stanse all trafikk i Oslo havn, inkludert utenlandsferger, lokalferger og charterbåter.


Kontakt Oslo Havn:

Oslo VTS (Trafikksentralen)   +47 917 99 900

Maritim direktør / havnekaptein  Paal Waage  mob 900 38 485

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran  mob 913 55 500