• Den gamle Kongshavnbebyggelsen. Ett hus er bevart, resten er revet. Foto: Lars Finholth
  • Pakket inn. Alt klart for demontering av Kongshavn-huset. Foto: Lars Finholth
  • Demonteres. Huset demonteres bit for bit, lag for lag. Foto: Lars Finholth
  • I god stand. Kongshavnhuset hadde solide, laftede vegger.
  • Gjort det før.Snekker Hans Skrinde reiser land og strand rundt og demonterer hus. Og setter dem opp igjen. Foto: T.Thingelstad
  • Til lagring. Husplanker skal lagres i en container til det skal settes opp igjen.
  • Flotte herrer. Gjenglemte flosshatter var blant husets "skatter". Foto: Arnfinn Håheim
  • Aftenposten anno 1907. Foto: Arnfinn Håheim

Kongshavnhus bevares

Bit for bit er huset som skal tas vare på demontert. Om noen år settes det opp igjen i bufferområdet på Kongshavn.

Huset er plukket ned og lagt i containere for lagring.
Om noen år vil huset settes opp igjen i Kongshavn buffersone som skal bygges mellom den nye bydelen i Bjørvika og godshavna i Sydhavna. Dette blir et område for aktiviteter for byens befolkning med et maritimt preg.

Fra 1700-tallet
Huset er et av de i alt fire husene som var del av den opprinnelige Kongshavnbebyggelsen. Flere av de eldste husene som nå er revet var tidligere boliger for fiskere og knyttet til det tradisjonelle fjordfisket. 

Byantikvaren valgte å ta vare på det huset som fremsto som mest bevaringsverdig. Å demontere og å ta vare på hus koster. En måtte derfor velge å ta vare på noe, selv om det var et ønske om å ta vare på flere.

Huset som tidligere hadde adressen Mosseveien 65 A er fra slutten av 1700-tallet. Det en-etasjes huset med innredet loft var i relativt god stand, der første etasje var mer eksklusivt innredet enn loftet. De to stuene i huset hadde blant annet forseggjort brystningspanel. Huset har vært gjennom flere "moderniseringer"  frem til i dag.

Gamle aviser og schilling
Huset er nennsomt demontert planke for planke, lag for lag. Alt er nøye dokumentert for ettertiden. Hver stokk og planke er merket og notert. Nesten et halvt år tok jobben.

-          Vi fant noen schilling fra 1800-tallet under rivingen. Og mye aviser som nok er brukt til isolering. Gamle Aftenposten, gamle utgaver av Morgenbladet og Nordmannen fra 1800-tallet, forteller Hans Skrinde fra Norsk Gjenvinning som har stått for demonteringen. Han drar land og strand rundt og demonterer hus til bevaring. 

Huset skal om noen år føres opp igjen. Arkitekt Axel Borhagen fra Arkitektskap har derfor nøye målt bygget og laget en "monteringsanvisning" for å sette huset sammen igjen.    

Fra fiskerboliger til jernbaneansatte
Kongshavnhusene som lå i Mosseveien 61, 65 og 69 hadde varierende antikvarisk verdi og ble ikke ansett som verneverdige av riksantikvaren.

Tidligere lå disse husene helt nede ved strandkanten. Fra 1798 er det opplysning om en fisker som bosetter seg i Kongshavn. Alt fra siste del av 1700-tallet skal det imidlertid også ha vært et bevertningssted med oppkomme for kildevann.

Husene lå frem til rivingen klemt mellom jernbanen og Mosseveien. Jernbanen langs strandsonen i Kongshavn ble anlagt i 1878.  NSB overtok husene i 1917 og brukte flere av dem som boliger for sine ansatte. I et av husene (nr. 69) ble det drevet et populært revyteater frem til ca. 1940.

Spleiselag
Oslo Havn og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bidrar med midler for å ta vare på huset. Statens vegvesen har hatt ansvaret for demonteringen og betaler for hva det ville kostet å sanere huset.