Klart for mer landstrøm

Fakta

Felles teknisk standard for landstrøm for skip vedtaes i mai 2012

Oslo Havn vil ha flere skip over på landstrøm

Color Lines skip er først ut med landstrøm i Oslo

 

Klart for mer landstrøm

Felles standard for landstrømkobling vedtas i mai. I Oslo vil flere kaier få landstrøm.

Dette kom frem på landstrømseminaret som samlet 65 personer ombord Color Magic 29. februar. Arrangørene Norsk Havneforening, Oslo Havn KF og Color Line ville inspirere andre havner og rederier til å investere i landstrøm. 

Tar miljøet på alvor
Konserndirektør Helge-Otto Mathiesen i Color Line fortalte om hvorfor Color Line som det første norske rederiet har investert i landstrøm for de store skipene som går mellom Oslo og Kiel.  
- Våre båter kommer inn midt i byen og nå står vi foran en stor utbygging her på Filipstad. Da vi investerte i landstrøm, viste vi både byens innbyggere og politikerne at vi tar miljøet på alvor, sa Mathiesen på seminaret.

Oslo vil ha mer landstrøm
Havnedirektør Anne Sigrid Hamran utfordret de øvrige fergerederiene i Oslo Havn til å følge Color Lines eksempel. 
- Landstrøm er et godt miljøtiltak som gir renere luft i Oslo. Vi i Oslo Havn skal også bidra. Vi bekoster framføringen av strøm på land, sa Hamran.
Oslo Havn legger trekkerør i de nye kaiene på Sjursøya for å kunne tilby landstrøm. Også på Akershusneset og Vippetangen vil vi legge rør slik at fergene og cruiseskipene kan få landstrøm.  

Teknologien finnes
Det er nå utarbeidet en internasjonal standard for landstrømtilkobling, som blir endelig vedtatt i mai. Det vil trolig sette fortgang i landstrømarbeidet rundt om i verden.
- Teknologien finnes og den er ikke dyr, sa Ola Norén fra ABB som fortalte litt om hva slags teknologi de kunne tilby.

Økonomisk støtte
Representanter fra Transnova, Enova og NOX-fondet fortalte hvordan havner og rederier kan få økonomisk støtte til å investere i landstrøm. Per-Gisle Rekdal fra Oslo Havn orienterte om hva som skjer på landstrøm-fronten ute i den store verden. Sigurd Enge fra Bellona oppfordret aktørene i næringen til ikke bare "tenke det, ønsket det og ville det", men til faktisk "å gjøre det".