Høy score i kundeundersøkelse

Høy score i kundeundersøkelse

Oslo Havn får høy totalscore av havnas kunder i 2011. Kundene er gjennomgående fornøyd med tjenestene de mottar, men vi kan bli bedre på flere områder.

Krandriften med lasting og lossing av containere peker seg ut som et område som trenger kvalitetsforbedring. 

- Den dårlige scoren her skyldes i hovedsak dårlig driftsikkerhet for kranene. Etter innsatsen Oslo Havn har gjort på dette området har kundene muntlig meldt tilbake at de er fornøyd med vår krandrift, men ønsker på se på effektivitetsforbedringer for containerterminalene, sier direktør for terminalavdelingen Dag Sem.  

Effektiv ferdsel på sjøen
Sikringen av en trygg og effektiv ferdsel på sjøen, tilgang til kai til avtalt tid og tilgang til parkeringsplasser er det som kundene er mest fornøyd med.
Ansattes serviceinnstilling og oppfølging av miljøarbeidet  – og å redusere utslipp til luft og sjø blir også verdsatt av kundene.  

Kan bli mer effektiv
Kundene mener Oslo Havns organisering for å tilpasse seg fremtidens krav, og effektivisering kan bli bedre.
Lastingen og lossingen av varer og containere må bli mer effektiv. Kundene legger stor vekt på vårt kvalitetskrav om at minst 20 containere skal håndteres i timen og at kranstopp på over to timer ikke skal forekomme.

- Vi arbeider med å gjøre driften, og særlig krandriften vår mer effektiv. Vi har systematisert vårt vedlikehold av kranene, vi kurser våre ansatte og har ansatt flere kranførere. I tillegg jobber vi med å få til kontinuerlig drift på containerterminalene. Vi er klare for dette, men alle aktørene på terminalen må bli enige, sier terminaldirektør Dag Sem.  

Bedring fra 2010
På en skala fra 1 til 6 oppnådde Oslo havn en totalscore på 3,9. Dette resultatet viser en oppgang fra 2010 resultatet på 3,67.
25 av havnas rundt 40 største kunder svarte på undersøkelsen, en svarprosent på 61 %.
Oslo Havn har gjennomført kundeundersøkelser siden 1995.

Les Kundeundersøkelsen for Oslo Havn 2011