Dialogmøte i Oslo havn

Fakta

Kampanjen "Fra Land til Sjø" ble lansert fredag 10. februar.

Målet med kampanjen er å få kunnskap om hvordan man kan få mer gods over på sjøen.

Det er Arbeiderpartiets Else-May Botten som har tatt initiativ til kampanjen.

Dialogmøte i Oslo havn

Ap-politikerne Else-May Botten og Helga Pedersen lanserte fredag kampanjen "Fra Land til Sjø".

De to stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet ønsker at mer gods skal fraktes på sjøen i stedet for på veien. I februar og mars skal Else-May Botten ha fem dialogmøter rundt om langs kysten for å samle innspill om hva som skal til for å overføre mer gods til sjøen. Oslo Havn ble bedt om å huse det første møtet da kampanjen "Fra land til Sjø" ble lansert fredag 10. februar.  

I tillegg til de to stortingsrepresentantene og flere titalls representanter fra sjøtransportnæringen, var også LO-leder Roar Flåthen, statssekretær Kristine Gramstad fra Kyst- og Fiskerdepartementet og administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til stede.

Bekymret for framtida
-  Vi må legge en plan for å legge til rette for at bedrifter kan utvikle seg langs hele kysten vår. Effektiv transport er viktig for at bedriftene skal tjene penger. Dessuten må transporten være miljøvennlig bærekraftig. Etter at jeg ble mor, har jeg blitt enda mer bekymret for framtida. Når ungene mine skal begynne å kjøre bil, vil jeg at det skal være på en vei med minst mulig trailere, innledet Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.
Else-May Botten sa at hun allerede hadde mailboksen sin full av engasjerte innspill fra folk langs hele kysten.
- Vi må snu trenden som gjør at stadig mer gods havner på lastebiler. Jeg har stor tro på at vi skal få det til. Jeg ber dere spre linken "Fra land til sjø" slik at vi kan få et bredt engasjement rundt denne saken, sa Botten.

LO-lederen engasjert
- Rederiforbundet og LO skrev sammen et brev til regjeringen som handlet om å overføre gods fra vei til sjø. Det er ikke alltid vi får så gode svar som dette, i form av et intiativ til en slik kampanje. Transportsektoren er en av de store utslippssektorene. Hvis vi ikke lykkes med å få mer gods over på sjø og bane, får vi ikke ned utslippene i transportsektoren. Vi må se på avgiftssystemet slik at det blir lønnsomt å få godset over på sjø, sa LO-leder Roar Flåthen i sin innledning.

Viktig initiativ
- Dette er et godt og viktig intiativ. Fra 1990 til 2050 vil verdens befolkning øke med rundt 50 prosent. Samtidig skal klimautslippene reduseres med rundt 50 prosent. Her er det et enormt potensial for å få mer gods over på sjø, det eneste som mangler er politisk vilje, sa Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.
Han etterlyste flere tiltak. 
- Nasjonal Transportplan må bli en nasjonal logistikkplan hvor overgangen mellom sjø og land også prioriteres. Det er behov for en helhetlig tilnærming for å få en mer effektiv trafikkavvikling langs kysten. Den maritime riksveien langs kysten er underutnyttet, sa Sturla Henriksen. 

Mange innspill
Allerde på det første dialogmøtet fikk Else-May Botten mange innspill fra næringen, og hun noterte så blekket sprutet. Innspillene hun får vil hun blant annet bruke i arbeidet med Nasjonal Transportplan.