Bjørvikakonferanse 14.november

Fakta


Bjørvikakonferansen BO, LIV & RØRE 14.november

Hvordan lykkes med yrende byliv, kortreist hverdag og lave klimautslipp?

Bjørvikakonferanse 14.november

OSU, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling ønsker velkommen til Bjørvikakonferansen om bylivet i Bjørvika.

Bjørvikakonferansen BO, LIV & RØRE – Hvordan lykkes med yrende byliv, kortreist hverdag og lave klimagassutslipp arrangeres 14.november.

Her ønskes refleksjoner rundt koblingen mellom klimagasser og det å bo og leve i by. 

Er vi på rett vei i Bjørvika, eller om erfaringer og ny kunnskap gjør at vi trenger å justere kursen.

Les mer om konferansen hos HAV Eiendom.