Billigere til sjøs

Fakta

Du vil spare nærmere 30 prosent i transportutgifter hvis du sender varene dine med skip i stedet for trailer.

I tillegg spares miljøet for store utslipp av CO2.

Dette viser en undersøkelse fra Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) 

 

 

Billigere til sjøs

Du sparer 30 % i transportutgifter og miljøet for CO2-utslipp hvis du sender varene med skip i stedet for trailer, viser ny undersøkelse.

Undersøkelsen ble lagt fram av Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL)  på Oslofjordkonferansen 15. februar.

-        Jeg tror mange i bransjen vil være overrasket over at det er så mye penger å spare på å sende varene sjøveien, sierErling Sæther, direktør for næringspolitikk i LTL.

Fra dør til dør

Sæther har innhentet priser på ”dør til dør”-transport av en 22 tonn tung trailerlast med 33. paller, på elleve ulike distanser mellom Europa og Norge. Han har hentet inn priser fra fire ulike rederier og sammenlignet med to bilalternativer.

-        I denne undersøkelsen er sjøtransport i gjennomsnitt 28 prosent rimeligere enn trailertransporten, forklarer Sæther. Han kjenner ikke til at andre har gjort lignende undersøkelser.

Mer miljøvennlig

En av rutene det er innhentet priser på, er Rotterdam-Oslo. Hver uke er det tre ruter mellom de to byene. Sæthers undersøkelse viser at den som skal ha varer fra Rotterdam, sparer 28 prosent på å sende dem sjøveien.

I fjor presenterte Østfoldforskning en rapport hvor de hadde regnet ut miljøutslipp knyttet til transport av en container fra Rotterdam til Oslo med skip og sammenlignet med hva de alternative utslippene ville ha vært dersom containeren hadde kommet med trailer. Undersøkelsen viste at man ved å velge skip kan spare miljøet for CO2-utslipp tilsvarende det man slipper ut ved å kjøre 21 ganger tur/retur Oslo-Trondheim med personbil.

Kan inspirere

-        Sender du varene dine med skip, kan du både ha god miljøsamvittighet og spare penger. Jeg er veldig glad for at disse undersøkelsene får dette så godt fram, og håper det kan inspirere flere til å sende varene sine med skip, sier havnedirektørAnne Sigrid Hamrani Oslo Havn KF.

Det er en nasjonal målsetting å overføre med gods fra vei til sjø og bane. EUs siste hvitbok for transport legger opp til at 30 prosent av godset skal overføres fra vei til sjø og bane innen 2030 og 50 prosent innen 2050.

Mer gods i Oslo

Det er også stadig mer gods som blir fraktet på sjøveien. Aldri før har det kommet så mange containere sjøveien til ogfra Oslosom i 2011. Totalt 209 000 TEUs kom inn over havna, det er en økning på 3,5 prosent fra året før. Men Sæther mener det er et stort potensial for å få mer gods over på sjø.

-        Da er det imidlertid flere forutsetninger som må oppfylles. Det må være daglige ankomster med høy punktlighet og det må være ”dør til dør”-tilbud, det vil si at rederiene må tilby transporten sømløst fra europeiske lagre til norske logistikksentre som Alnabru eller grossistlagre, sier Sæther.

Innsats fra staten

Han mener et fåtall havner må spesialisere seg på denne type transport slik at det kan bygges store volum for å få ned kostnadene. Havnene må også tilby lager og crossdocking-tjenester.

-        Staten har til nå snakket varmt om sjøtransport, men ikke gjort noe med det. Det staten må gjøre er å fjerne losavgiftene og gå inn med stimulerende tiltak for å få store volumer på få steder. Oslo Havn er et slik sted siden de er størst i Norge i dag og dekker et stort omland på Østlandet, sier Sæther.

For mer info - kontakt:

Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening  Mobil: +47  901 08 444

Anne Kristin Hjukse, informasjonssjef i Oslo Havn KF  mobil: +47 992 14 610

Billigere til sjøs
Tabell Pris dør til dør Oslofjorden