Besøk en tysk fregatt

Fakta


Åpent skip på tysk fregatt

13 og 14. oktober kl. 14-17

Besøk en tysk fregatt

FGS Augsburg åpner skipet for publikum lørdag og søndag kl.14-17.

Den tyske fregatten er på Oslo- besøk 12 - 15. oktober. Augsburg har et mannskap på 185 om bord og vil ligge til kai ved Søndre Akershuskai.