Akerhusstranda i nytt lys

Fakta

Akershusstranda og Akershus festning får ny belysning

Dette er planlagt å være ferdig i desember 2012.

Akerhusstranda i nytt lys

43 nye lysmaster inspirert av værbitte trebåter skal lyse opp Akershusstranda og Akershus festning.

Langs hele Akershusstranda graves det i disse dager for ny belysning som etter planen skal lyse opp området fra desember.

Værbitte tremaster
21 doble lysmaster i tre skal lyse opp festningen og veibanen. Mastene er 12 meter høye og har et moderne uttrykk som gir assosiasjoner til værbitte trebåter. Den nye belysningen er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn KF og Forsvarsbygg som deler regningen. ÅF Lighting Department har utformet forslaget til belysning.  AKB Lightning AS signerte 11. juli kontrakt med Oslo Havn for å levere 43 master.  

Mer lys på kaia
Også langs kaiene vil det settes opp 22 enkle master med varierende høyde som skal gjøre området triveligere på kvelden enn i dag. På Akershusstranda holder cruise-, charter- og veteranbåter til. Også flere restauranter holder til i dette området som i fremtiden skal bli mer publikumsrettet enn i dag.

 

Akerhusstranda i nytt lys
Nye lysmaster inspirert av værbitte trebåter skal lyse opp Akershusstranda Illustrasjon: ÅF Lighting Department