Støyarbeider i Bjørvika

Støyarbeider i Bjørvika

Bispelokket rives og arbeidet med å lage de nye bygatene i Bjørvika er i gang. Vegvesenet varsler om støyende arbeid når betong rives og knuses.