• Snøsmeltelekter klargjøres ved Vippetangen. Foto:Trude Thingelstad
  • Snølekter ankom Revierkaia. Her senkes den i sjøen og slepes til Vippetangen / Akershusstranda. Foto: Trude Thingelstad
  • Fra Polen. Lekteren kom til Oslo på en fraktelekter. Foto: Trude Thingelstad
  • Arbeidere fra NCC klargjør snølekteren. Foto: Lars Finholth
  • Snølekteren må "løsnes" fra fraktelekteren. Foto: Lars Finholth

Snøsmelteanlegg til kai i Oslo

Lekteren som kan løse Oslos snøproblem starter opp i januar. Den er verdens første i sitt slag som bruker sjøvann for å smelte snø.

Tirsdag kveld ankom lekteren Revierkaia ombord en fraktelekter rett fra Gdynia i Polen hvor den er bygget. Snøsmeltelekteren klargjøres nå ved Vippetangen og flyttes etterhvert til der den skal ligge mellom Vippetangen / Akershusstranda.

Det er NCC som har utviklet lekteren og som skal drifte anlegget for kommunen de neste 8 årene.
Bymiljøetaten mener de med dette anlegget kan unngå å bruke snødeponiet ved Hasle.

Bra for miljøet
Lekteren kan ta i mot 500 kubikkmeter snø i timen. Snøen grovsorteres  før den knuses og deretter smeltes ved hjelp av sjøvann. Snøen filtreres, blandes og renses i flere omganger slik at vannet som slippes ut i sjøen er rent og tilfredsstiller Fylkesmannens miljøkrav.  

Østlandssendingen besøkte lekteren mens den lå ved Revierkaia.