Søppelkunst til folket

Søppelkunst til folket

Oslo Havn brukes kunst for å gjøre folk oppmerksomme på et stort miljøproblem.

Oslo Havn KF hadde på årets miljøfestival i juni felles stand med Rusken, Statsbygg og organisasjonen Pick a piece of rubbish. Mens Oslo Havn bruker spesialbåter for å fjerne søppel i havet, jobber de andre aktørene på standen blant annet med å fjerne søppel fra strendene. Sammen ønsker vi å påvirke folk til å kaste mindre søppel i naturen. Søppelet er ikke bare irriterende for de som vil kose seg på stranda - det dreper også sjøfugl og livet i havet. Bare i fjor fjernet Oslo Havn KF 80 tonn søppel fra Oslofjorden. Vi håper at søppelkunsten som blir vist fram på standen kan gjøre folk oppmerksomme på dette miljøproblemet.

Samarbeid med kunstner
Sensommeren 2009 var den irsk-nederlandske kunstneren Johan van den Boom invitert på besøk til noen venner på Nakholmen i Oslo. Han fant en liten plastpinne på stranden. Og en til. Og enda en. I hodet på kunstneren ble de små pinnene til noe stort.

- Det var så utrolig mye søppel på stranden. Jeg leste på internett og fant ut at dette er et stort globalt problem. Jeg bestemte meg for å bruke det kreativt, forteller Johan van den Boom (44).

Dreper en million sjøfugl
Det er det store søppelet som er lettest å legge merke til, men Johan begynte å samle, sortere og telle de minste bitene. Det er de som kommer inn i næringskjeden blant annet gjennom sjøfugl og fisk. Nesten 98 prosent av all død sjøfugl i de sørlige delene av Nordsjøen har plastbiter i magen. Ifølge FNs miljøprogram tar plast i havet årlig livet av mer enn en million sjøfugl og 100 000 sjøpattedyr.

Global bevegelse
Sammen med kjæresten Anne-Christine Kirkeby Hansen (30), samarbeidspartner Erlend E. Hansen (35) og andre venner har Johan samlet og sortert små søppelbiter fra stranden. 5149 ørepinner, 15510 svarte plaststriper og 15447 isoporbiter er det blitt, for å nevne noe. Det sorterte søppelet er samlet på store glassflasker, sortert etter farge og innhold.

- Jeg håper dette kan være med å vekke folk, at de ser hvor stort problem dette er. Folk er ikke klar over hvor stort miljøproblem disse små plastbitene utgjør, sier Johan.

Han har kalt prosjektet "Pick a Piece of Rubbish" og markedsfører det blant annet på Facebook.

- Jeg håper dette kan bli en global bevegelse. Via våre Facebook-sider har jeg kommet i kontakt med folk som jobber med de samme utfordringene over hele verden, forklarer Johan.

Lokalt samarbeid
Selv om det ikke kan kalles en global bevegelse, er det i alle fall i ferd med å bli en lokal bevegelse i Oslo. Johans kunst vil bli vist fram under Miljøfestivalen 4. juni, på en felles stand for Oslo Havn KF, Statsbygg og Rusken. Felles for alle disse offentlige instansene, er at de jobber for å holde det rent og ryddig på strendene og sjøen her i byen.

- Installasjonene til Johan er tankevekkende. De viser hvor enormt miljøproblem disse bitte små plastbitene utgjør, sier miljøsjef Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Hun møtte Johan for første gang under miljøfestivalen i fjor.

- Jeg ble inspirert av Johan. Hvis vi plukker opp søppel i stedet for bare å ergre seg over det, kan vi gjøre en forskjell. Johan er veldig engasjert og bruker en original måte for å formidle et komplekst tema, sier Torild.

98 prosent har plast i magen
For de små plastbitene utgjør et stort miljøproblem. I havet forveksles plastsøppel med mat, og blir spist. En undersøkelse av døde sjøfugler langs Skagerakkysten, viste at 98 prosent av fuglene hadde plast i magen - i snitt 46 små plastbiter hver.

- Kunsten til Johan visualiserer dette miljøproblemet på en god måte. Vi håper at disse installasjonene vil gjøre at flere blir klar over problemet og at de bidrar til å løse det. Hvis vi unngår å kaste ting i naturen - og i tillegg plukker opp noe av det som ligger der - er vi på rett vei, sier Torild.

Flere utstillinger
Johan van den Boom var allerede en anerkjent kunstner i Nederland da han kom til Norge i 2009. Nå er Pick a Piece of Rubbish blitt et fulltidsprosjekt for ham. Etter miljøfestivalen på lørdag, skal installasjonene stilles ut på Oslo bussterminal fram til 15. august.

 

Søppelkunst til folket
Oslo Havn KF har egne spesialbåter som fjerner søppel fra fjorden. Bare i fjor fjernet vi 80 tonn søppel i fjorden.