• En ny bydel: Slik kan Filipstad se ut i framtida, hvis Oslo Havn KF får gjennomslag for sine planer. Illlustrasjon: DIIZ/LPO
  • Et høyt hotell ved Hjortnesterminalen kan bli et landemerke.
  • Stor skole: I bebyggelsen rundt fergeterminalen på Hjortnes, foreslår vi en stor skole. Denne ser du til høyre i dette bildet. Her vil elevene kunne hoppe rett ut i sjøen i storefri. Illustrasjon: SPACEGROUP
  • Dette er et forslag til hvordan en stor park på Filipstad kan bli.
  • Slankt hotell: Oslo Havn KF foreslår et høyt hotell på Hjortnes, som kan huse de aller største internasjonale konferansene. Slik vil hotellet kunne se ut fra Kongen. Illustrasjon: Spacegroup
  • Slik kan området rundt fergeterminalen på Hjortnes kanskje bli.
  • Slik kan Hans Jægers kvartal, den delen av Filipstad som er nærmest Tjuvholmen, kanskje bygges ut.
  • Slik kan Filipstad kanskje se ut i framtiden?

Plan for Filipstad: Spektakulære bygg, hotell og park

En stor park mot sydvest, et 130 meters høyt hotell med konferansemuligheter for 5000 mennesker og et signalbygg ytterst i Hans Jægers kvartal er sammen med ny cruise- og fergeterminal hovedinnholdet i Oslo Havn KF sitt forslag for det fremtidige Filipstad.

Oslo Havn KF oversendte i mars 2011 sine forslag til detaljregulering for Hjortnes, området rundt fergeterminalen, og Hans Jægers kvartal, den østligste delen av Filipstad.

- Vårt forslag er som et kinderegg. Planen er bra for det publikum som aktivt kan bruke området, enten det er park, strandpromenade eller hotell. Samtidig ivaretar forslaget viktige næringslivsinteresser for Oslo som dynamisk by, med større plass til cruiseskip og ferger enn vi har i dag og muligheter for å huse de aller største konferanser. Planen muliggjør at Oslo kan få flere nye signalbygg som mange vil ha meninger om, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF.

Forslagene fra Oslo Havn KF skal behandles samtidig med områdereguleringen fra Plan- og bygningsetaten som er forventet fremlagt i midten av mai. Deretter skal den ut på offentlig høring i høst. Hvis alt går som det skal, vil politikerne få saken til behandling til neste år.

Hans Jægers kvartal

Plan for Filipstad: Spektakulære bygg, hotell og park
Hans Jægers kvartal. På tomta nærmest Tjuvholmen kan bli et attraktiv bolig- og næringsområde.
Foto: LPO Arkitekter as

Hans Jægers kvartal er den delen av Filipstad som ligger nærmest byen, som en forlengelse av Tjuvholmen og Aker Brygge.

- Dette er et meget attraktivt område, både for bolig og næring. Vi tror næringsbyggene vil være svært attraktive, selv om de må konkurrere med bruk av de samme områdene til boliger. Selve "indrefileten" blir bygg med god utsikt mot vannet. På gateplan vil det være kafeer, foretninger og andre publikumsvennlige attraksjoner, forklarer Karlsen.

 

For å sikre gode solforhold og utsikt fra flest mulig bygg, foreslår Oslo Havn KF at bebyggelsen blir gradvis lavere ned mot sjøen, fra ti til seks etasjer.

- På denne måten får vi størst mulig eksponering mot sol og utsikt og mest mulig skjerming mot støy og forurensning fra E18, forklarer Karlsen.

 

På den ytterste tomten som avslutter Hans Jægers kvartal ønsker Oslo Havn et spektakulært næringsbygg, enten et hovedkontor for en stor bedrift eller en offentlig institusjon.

- Dette er en unik plassering. Et arkitektonisk spennende bygg her kan bli flott i seg selv, i tillegg vil et slikt bygg skape spennende byrom i områdene rundt bygget. Dette kan være et hovedkontor eller som kontrast til resten av området, et sykehjem, mener Karlsen.

 

Hotell på Hjortnes

Plan for Filipstad: Spektakulære bygg, hotell og park
Signalbygg. Filipstad kan få et spektakulært 33 - etasjers konferansehotell.
Foto: Space Group / Luxington

På Hjortnes, hvor Color Line i dag har sin fergeterminal, ønsker Oslo Havn KF fortsatt havnevirksomhet med ferger og cruiserskip.

- Også her vil vi å bruke nye næringsbygg som "støyskjerm" rundt fergeterminalen. Dette blir en buffer mellom havnevirksomheten og byen rundt. I de beste delene av disse byggene, ut mot sjøen ser vi for oss boliger og barnehage, i tillegg til at det avsettes plass til Oslos største konferansesenter. Ytterst mot sjøen kommer det en flott park for byen befolkning, forklarer Stilluf Karlsen.

 

På tomten inn mot fergeterminalen, foreslår Oslo Havn KF et opptil 33 etasjer høyt hotell.

- Dette kan bli et spektakulært hotell, forhåpentligvis tilknyttet et internasjonalt nettverk og med byens beste utsikt, mener Stilluf Karlsen.

 

På Hjortnes ønsker Oslo Havn KF i tillegg å tilrettelegge for et ekstra cruiseskip sammenlignet med i dag. På den annen side er det tidligere terminalbygget mot E18 tatt ut av planene etter å ha lyttet til argumentene fra Frogner bydel.

Plan for Filipstad: Spektakulære bygg, hotell og park
Foto: Spacegroup / Lexington