• Ikke mer røyk fra Color Magics pipe til kai i Oslo. Foto: Lars Finholth
  • Color Magic på vei til kai Foto: Lars Finholth
  • Slik ser "strømkontakten" ut. Foto: Lars Finholth
  • Godt fornøyd med landstrøm. Color Lines Trond Kleivdal og ordfører Fabian Stang Foto:Lars Finholth
  • Unikt samarbeid gir miljøgevinst. Foto: Lars Finholth
  • Strømforsyningsboksen som sørger for strøm til skipet Foto: Lars Finholth
  • Ordfører Fabian Stang stod for åpningen Foto:Lars Finholth

Nå blir det renere luft i Oslo

Nå får Color Lines skip i Oslo strøm fra land. CO2-utslipp reduseres tilsvarende det 1700 biler slipper ut på et år.

Color Lines skip som går mellom Oslo og Kiel, er de første store skipene i Norge som får ren, fornybar energi fra land når de ligger til kai. Et av Oslos største punktutslipp av NOx blir borte. I tillegg blir det mindre utslipp av både SOx og svevestøv. Det betyr kort og godt renere luft i Oslo-gryta.

Stolt ordfører
Det var ordfører Fabian Stang som sto for den offisielle åpningen av landstrømanlegget i Oslo havn mandag 10. oktober. Han trykket på knappen slik at Color Magic ble koblet til landstrøm. På denne filmen ser du hva som skjer når landstrømmen blir koblet til. Neste år vil også søsterskipet Color Fantasy få den samme teknologien.

- Jeg er stolt og glad over at vi nå gjennomfører enda et tiltak som bidrar til å forbedre luftkvaliteten i hovedstaden. Oslo er verdensledende i forhold til å tilrettelegge for el-biler og har satset enormt på å forbedre kollektivtilbudet. Når Color Lines skip nå kobles til landets første anlegg for landstrøm, blir et av byens største punktutslipp av NOx borte. Dermed blir Oslo en enda mer miljøvennlig hovedstad, sa ordfører Fabian Stang i Oslo.

Mindre støy
Det er et samarbeid mellom blant andre Color Line, Oslo Havn KF, Bellona og Hafslund Nett som gir disse miljøgevinstene. Når skip ligger til kai, får de normalt elektrisitet fra egne motorer som forurenser både lokalt og globalt. Med strøm fra land kommer elektrisiteten i all hovedsak fra ren, fornybar energi.

Når både Color Magic og Color Fantasy er over på landstrøm, reduseres CO2-utslippene med 3000 tonn i året og NOx-utslippene med 50 tonn i året i Oslo. Når skipene får strøm fra land, forsvinner også støyen fra hjelpemotorene  som tidligere måtte være i gang for å produsere elektrisiteten.

Pionerprosjekt
- Vi er stolte over at vi sammen med Color Line og Oslo Havn har fått til dette pionerprosjektet. Dette bidrar til bedre luft for alle Oslo-borgere, samtidig som det er et fornuftig klimatiltak. Dette anlegget viser hva som er mulig å få til også i andre større havner, sier Frederic Hauge i Bellona.

Renere luft
Color Magic har tusen lugarer. Det er like mange rom som Europas tiende største hotell. Det skal langt mer enn en vanlig stikkontakt til for å forsyne et slikt skip med strøm. Det er derfor høyspent som blir koblet til skipet via en heis på skutesiden. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran takket Color Line for å ha tatt i bruk den nye teknologien.

- Color Line har strukket seg langt for å få dette til og er et godt forbilde for andre rederier. Vi jobber nå for å kunne tilby landstrøm også andre steder i havnen, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo Havn KF.

Miljøansvar
Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo. I 2001 fikk rederiet Oslo havns miljøpris og i desember 2010 underskrev Color Line Oslokommunes miljøpakt.

– Fremtiden vil handle om bærekraft. Norges første anlegg for landstrøm på Color Lines terminal på Hjortnes er et viktig bidrag til miljøhovedstaden Oslo og et merkbart skritt på veien mot visjonen til norsk skipsfart om nullutslipp, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen i Color Line.

Rederiet har også sluttet seg til visjonen til Norges Rederiforbund om å arbeide for nullutslipp for skip.

Spleiselag
Til sammen vil det koste 23 millioner kroner å få de to skipene over på landstrøm. Color Line har fått økonomisk støtte av Transnova, Enova og Oslo Havn KF for å ta i bruk den nye teknologien. Hafslund Nett har bidratt med teknisk kompetanse og Bellona har vært en pådriver for å realisere prosjektet.

Fakta om landstrøm:

Last ned filFakta om landstrøm(69kb)

__________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Color Line: Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt: 992 23 330

Oslo Havn KF: AnneKristin Hjukse, informasjonssjef: 992 14 610

Bellona: Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning: 970 87 533