Mindre støy på natten

Fakta


Kontinuerlig drift

Det betyr at de ansatte har pauser på omgang, slik at kranene går kontinuerlig.

Kontinuerlig drift kan gi 25 prosent mer effektiv dagdrift.

Mindre støy på natten

Oslo Havn har inngått avtale med kranførerne som reduserer kvelds- og nattarbeidet på containerterminalene.

I dag er det slik at det er felles spisepauser i løpet av dagen. I pausene står kranene stille. Det gjør at unødvendig mye lasting og lossing foregår på kvelden og natten. Dette er svært uheldig fordi naboene rundt havna da blir utsatt for mer støy på kvelden og natten.

Avtale
Oslo Havn KF har derfor inngått en avtale med kranførerne om såkalt kontinuerlig drift. I praksis betyr det at de ansatte har pauser på omgang, slik at kranene kan gå hele dagen.

- Studier viser at kontinuerlig drift kan gi 25 prosent mer effektive terminaler. Det betyr at vi under normale omstendigheter vil få unna det meste av lastingen og lossingen på dagtid. Det vil igjen gi roligere netter for naboene våre, sier Hamran.

Frustrerende 
Det er tre aktører som jobber sammen  forbindelse med lasting og lossing av båter. Kranførere, de ansatte hos terminaloperatørene og laste- og lossearbeiderne. De to første yrkesgruppene er klare for å jobbe kontinuerlig, men late- og lossearbeiderne har ikke kommet til enighet med sin arbeidsgiver, Dampskibsexpeditørenes Forening. Før de er blitt enige, kan ikke ordningen med kontinuerlig drift iverksettes.

- Dette er mildt sagt frustrerende. Kontinuerlig drift er det viktigste tiltaket for å redusere støyen fra havna på natta og derfor haster det med å få dette på plass, sier Hamran.