Lager asfalt til Oslo by

Lager asfalt til Oslo by

På Filipstadkaia produseres det asfalt til veiene i Oslo og Akershus. Skanska Asfalts moderne fabrikk lager asfalt til 5 km vei hver dag.

Fabrikken produserer asfalt fem dager i uka, hovedsakelig på dagtid. 30 til 50 asfaltbiler vil daglig hente asfalt som blir til nye veier.

Av hensyn til fremkommeligheten på høytrafikkerte veier ønsker Statens Vegvesen at noen veier asfalteres når det er lite trafikk. Det medfører at det også vil bli produsert mellom 20 og 30 skift på natt i året.

Høysesongen for asfalt er fra påske til oktober/november, men det vil også være noe produksjon på vinteren.

 

Lager asfalt til Oslo by
Støyskjerming. Asfaltfabrikken vil få støyskjermer rundt hele anlegget.

 

Støyskjermer

- Vi er opptatt av å være til minst mulig sjenanse for naboene. Derfor setter vi opp støyskjermer rundt anlegget, i tillegg til at vi har ekstra lydisolering av fabrikken, forteller prosjektleder i Skanska, Håkon Lyngdal. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent anlegget.

Lager asfalt til Oslo by
- Vi vil være til minst mulig sjenanse, sier Håkon Lyngdal, prosjektleder i Skanska.

 

Ferskvare

Asfalt er ferskvare, og bør legges raskt etter at den er produsert. Fra steinmaterialet er kjørt inn i fabrikken til ferdig asfalt tar det ca 10 minutter. Steinen varmes opp og tilsettes bitumen som gjør at steinen bindes sammen til den seige massen som asfalt er. Asfalten holder en temperatur på 160 grader når den er ferdig.

5 km vei hver dag

En gang i uka kommer en båt lastet med stein. Knust stein og sand blandes sammen etter oppskrift til 10 - 15 ulike typer asfalt. Den dyreste og mest slitesterke asfalten er den som brukes på motorveiene. Hver dag vil det lages rundt 1500 tonn asfalt som tilsvarer ca 5 km vei.

Asfalt gjenvinnes

Fabrikken har et mål om at gammel asfalt som freses opp fra veiene rundt Oslo skal gjenbrukes i den nye. Da sparer en både stein og bindingsstoffet bitumen. Gjenbruk av asfalt sammen med at asfalten produseres i nærheten av der den skal legges, gir miljøgevinst.

Går på gass

Asfaltfabrikken er helt ny og topp moderne, og ble satt opp på Filipstad i mai/juni. Fabrikken går på gass fordi dette er mer miljøvennlig enn fyringsolje som slike anlegg vanligvis går på. Avhengig av produksjon vil det være 3 til 5 personer som arbeider på fabrikken.

Lager asfalt til Oslo by