Oslo Havn endelig frikjent: Anken avvist av lagmannsretten

Oslo Havn endelig frikjent: Anken avvist av lagmannsretten

Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven. Borgarting Lagmannsrett har nå avvist anken fra påtalemyndigheten. Grunnlaget for politiets anke er for dårlig til å forsvare en ny rettssak. Oslo Havn er glad for at saken nå er avsluttet.(14.10.2010)

Avtalen med Statoil i havn

Avtalen med Statoil i havn

Statoil og Oslo Havn er blitt enige om å flytte etanoltankene på Sjursøya. Dermed er alt klart for å bygge den nye godshavna som hovedstaden trenger.

Giftig plante oppdaget på Sjursøya

Giftig plante oppdaget på Sjursøya

Den giftige planten, Boersvineblom ble oppdaget på Sjursøya i oktober 2010. Oslo Havn KF varslet umiddelbart Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Lavere priser for miljøvennlige skip

Oslo Havn premierer "grønnere" båter.
- Vi tror på gulrot framfor pisk. Oslo Havn jobber for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. Vi håper at det nye prissystemet kan gi våre kunder et ekstra dytt for å velge løsninger som er til det beste for miljøet, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.