Digitalisering

Oslo Havn tar initiativ til og deltar i ulike digitaliseringsprosjekter.

Prosjekt Norsk digital havneinfrastruktur

Oslo havn er prosjekteier for digitaliseringsprosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur» som er et samarbeidsprosjekt mellom ni norske havner og Kartverket. Prosjektet skal etablere en digital infrastruktur i norske havner, som vil effektivisere og endre måten havnen drives på.

Kartverket har vært prosjektleder. Grieg Connect inngår som underleverandør i prosjektet.

Prosjektet har som mål å etablere en digital infrastruktur i alle norske havner. Kystverket har gitt støtte igjennom tilskuddsordningen som skal brukes til investering i effektive og miljøvennlige havner.

Følg prosjektets side