Oslo Havn logo Oslo Kommune
Bærekraftig by og havn

Bærekraftig by og havn

Bekkelagsbadet

Bade- og folkeliv i buffersonen ved Ormsundkaia. Aktivitetsparken, Bekkelagsbadet er laget med innspill fra naboene og brukes av hele byen. Foto: H. K Riise

I Fjordbyen Oslo er samspillet mellom by og havn viktig.

Arealeffektiv og samlokalisert havnedrift har åpnet for byutvikling langs fjorden. 

Oslo Havn har en visjon om å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. Vi samarbeider med mange aktører for å utvikle en bærekraftig havn og bidra til Oslo som attraktiv by.

Bidrar til attraktiv by

Oslo by ble utviklet og bygget rundt handelen og aktiviteten i Bjørvika. Oslo har helt siden seilskutetiden hatt en travel havn. 

Oslo Havn har fra gammelt av eid og forvaltet de sjønære arealene i byen. Bystyrets fjordbyvedtak fra år 2000 åpnet for salg og byutvikling av sentrumsnære havneområder og konsentrasjon og utvikling av en effektiv godshavn i Sydhavna. 

'Bilde
FRA SUKKERSKUR TIL MATHALL. Med mathallen Vippa på Vippetangen har havnepromenaden fått nytt liv. Tidligere huset skuret sukker importert til Oslo.  Foto: H.K.Riise

Fjordbyen og havnepromenade

Oslo Havn samarbeider med aktører i byen om å utvikle Fjordbyen Oslo og den ni kilometer lange havnepromenaden.

Havnepromenaden strekker seg fra Grønlia i sør til Frognerkilen i nord. Den populære promenaden langs sjøkanten tilbyr et variert tilbud av butikker, serveringssteder, kunstinstitusjoner, badeplasser og rekreasjonsområder som er tilgjengelig hele året. 

FOLKEFEST PÅ HAVNEPROMENADEN. Byens befolkning inviteres årlig til aktiviteter for store og små på Havnelangs, et av Oslos største gratis familiearrangement.  Foto: Bo Mathisen 

 

Som grunneier utvikler Oslo Havn sammen med datterselskapet HAV Eiendom bynære, bærekraftige bolig-, nærings- og rekreasjonsområder på Filipstad, Vippetangen, Bjørvika og Grønlia. 

Oslo Havn har etablert buffersoner og publikumsvennlige parker som Bekkelagsbadet på Ormsund, Trettenparken på Filipstad, Gastenparken på Akershusstranda, og buffersonen ytterst på Sjursøya. Den siste buffersonen skal etableres på Grønlia vis-à-vis Sørenga.  

Parkene skaper aktivitet og er populære grøntområder. 

Oslo Treet i Trettenparken på Filipstad
TRETTENPARKEN. Med det lysende Oslo Treet som attraksjon har Oslo fått en ny park på Filipstad som inviterer til sport og lek. Foto: H.K. Riise 

Nullutslipp med bynær havn

Innen 2030 skal byen fjerne 95 prosent av klimagassutslippene. I Oslo havn skal utslippene ned med 85 prosent i samme periode, og på sikt bli utslippsfri. 

Havna og byen skal bygge utslippsfrie løsninger. Et felles løft i Oslo kommune kan få ned utslippene fra transportsektoren.  Oslo kommunes klimastrategi med tilhørende klimabudsjett  viser stegene frem til en utslippsfri by og havn.

Yilport sin terminal i Oslo. Tre skip ligger inne i havn og fire kraner er i sving for å losse disse.
Foto: Espen Braata
BYNÆR HAVN KUTTER UTSLIPP. Havna har en viktig rolle når det gjelder miljøvennlig, effektiv logistikk. Sjøveien er miljøveien til Oslo.  Foto: Espen Braata

 

Havnas viktigste miljøtiltak for at byen skal nå sine klimamål er å flytte gods fra vei til sjø. I arbeidet med å bli en nullutslippshavn vil Oslo Havn være en pådriver for å flytte mer gods fra vei til sjø, og redusere utslippene fra skip og transport på land. 

Planen for nullutslippshavna i Oslo er lagt. Nå skal den gjennomføres. Det krever samarbeid mellom Oslo Havn, kundene i havna og næringslivet i Oslo. Sammen kan vi gjøre havna og byen utslippsfri.

Oslo Havn tror det er mulig å nå utslippskuttet innen 2030. Havna har vist evne til omstilling og tatt i bruk nye grønne løsninger.  I Oslo Havn er det nå landstrøm til alle utenlandsfergene, flere innenlandsferger, og det utredes mulighet for landstrøm for godsskip og cruiseskip.

Oslo Havn fikk i 2020 verdens første elektriske arbeidsbåt i sitt slag. Pelikan 2 skal rydde søppel i Indre Oslofjord. Oslo Havn bruker også droner til å lete etter søppel. 

Oslo Havns nye miljøbåt Pelikan 2.
Verdens første el-miljøbåt av sitt slag, Pelikan 2 holder havna ren. Foto: H.K. Riise

 

Oslo Havn jobber målbevisst med å begrense støy fra havna. Innspill fra naboer og tett dialog med aktørene er viktig.

Oslo er en arena for innovasjon, utprøving og kommersialisering av nye klimaløsninger og teknologi. Ny teknologi og en felles anskaffelsesstrategi i Oslo bidrar til å bringe fram nye logistikk løsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

Miljømål bærekraftig bynær havn

Mål 12: Flere nullutslipps byggeplasser i 2025

Mål 13: 90 % sortert avfall i Oslo Havn i 2025

Mål 14: Foreta støymålinger, bevisstgjøre om støy og behandle innspill fra interessenter

Mål 15: Økt levering av kloakk fra skip innen 2030

Status 

Mål 12: Oslo Havn etterspør nullutlippsbyggeplasser, men får kun fossilfrie tilbud sålangt

Mål 13: I bygg og anlegg sorteres 90 % eller mer, men fra cruiseskip er det mindre enn 50 % sortert avfall 

Mål 14: Antall klager skal ikke være null, men alle skal få svar 

Mål 15: Kun mottatt 2-3.000 kubikk, forventet økning med strengere krav