Adgang til kaiene

Oslo Havn har 14 havneanlegg som er underlagt internasjonale sikringsregler og har nødvendige sertifikater for å motta skip i internasjonal fart. Enkelte havneanlegg stenges kun ved anløp, mens andre er stengt med adgangsbegrensning.

Oslo Havn er underlagt et sikkerhetsreglementet ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Dette er et internasjonalt regelverk for å forbedre sikkerheten for skip over 500 bruttotonn og havneanlegg med internasjonal trafikk. Målet er å bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet. 

ISPS krever fysiske sikringstiltak. Uten godkjenning er det ulovlig for havnen å motta ISPS-skip.

En del av havneanleggene er permanent sikret, blant annet i godshavna Sydhavna. I byhavna er bare fergeterminalene stengt. Områdene rundt er avsperret og det er merket med ISPS-skilt.

Øvrige havneanlegg, som for eksempel cruisekaiene, sikres og stenges kun i forbindelse med anløp. Når det ikke er skip inne er kaiene åpne for publikum.

ISPS - havneanlegg i Oslo havn

Oslo har 14 ISPS-havneanlegg med nødvendige sertifikater og sikret for å motta skip i internasjonal fart. Havneanleggene har godkjente sikringsplaner med ulike sikringstiltak som adgangskontroll, overvåking, gjennomsøking og visitasjon eller kontroll med last og skipsforsyninger. 

Se kart over ISPS- havneanlegg i Oslo havn

Adgangskort til havneanlegg

Alle som har et ærend innenfor ISPS-områdene må registrere seg for å få adgang. Det er den enkelte sikringsleder (PFSO) i havneanleggene som utsteder besøksbevis eller fast adgangstillatelse.
Se kontaktpersoner for de ulike ISPS - havneanlegg.

ISPS-kurs

Før du kan få fast adgang til et havneanlegg, må du gjennomføre ISPS - kurs for Oslo havn 

Kurset tar ca. 10-15 minutter. Når du har gjennomført kurset vil du motta en e-post med bekreftelse og informasjon om hvor du skal henvende deg for å få utstedt kort.

Adgang og besøkende til Sydhavna

Godshavna i Sydhavna har flere adgangsbegrensede havneanlegg med porter og bommer.   

Skal du besøke havneanleggene i Sydhavna må du ha en avtale med havneanlegget du skal besøke. Se kontaktpersoner for de ulike ISPS - havneanlegg.   

Sjursøya nord

Portvakten på Sjursøya nord er bemannet fra 06.45 – 16.15 på hverdager. Kontaktinfo: isps.vakt@avarnsecurity.com  Mob 908 05 755  
For å komme til Sjursøya nord med bil – følg skiltene til Sydhavna. Følg Kongshavnveien sydover, og ta til høyre ved skiltet Nordre Sjursøykai/ Oslo Havn KF (ved Unicon) 

Alle som skal inn porten må registrere seg hos portvakten.(se kart)

Tilfeldig besøkende får utstedt besøkskort. Husk å ta med dokumentasjon som bekrefter at du har et nødvendig ærend. Legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort eller pass) må medbringes for kontroll.

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang. 
Personer som skal til Sjursøya containerterminal må ta direkte kontakt med Yilport for å få utstedt besøks- eller adgangskort, se kontaktinformasjon på listen for kontaktpersoner for de ulike ISPS - havneanlegg.

Adgang til bommen ved skur 90 / Kongshavnveien

Bommen ved skur 90 er åpen hverdager fra 06:00 -18:00.

Hvis du har hyppige ærend kan du søke om fast adgang.  

For ytterligere informasjon:
Havnevakten mob 917 99 900 eller e-post havnevakt@oslohavn.no    

Sikkerhet og reglement for brukere og publikum

Oslo Havn er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle som ferdes i havna. Det krever at alle som ferdes på sjøen og i havna følger visse retningslinjer. Det er vedtatt to lokale forskrifter som gjelder i Oslo havn og Oslo kommunes sjøområde:

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Oslo kommune 

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for Oslo kommune

Fartsgrense i godshavna

I Sydhavna er fartsgrensen 30 km/t. I havna er det mye biltrafikk, maskiner i arbeid og myke trafikanter i bevegelse. Det er viktig å vise stor årvåkenhet, følge oppmerkede gang- og kjøremønstre og ikke komme nær havnekraner og maskiner i arbeid. Respekter skilting i havna.  

For spørsmål kontakt Katrine Brede Didriksen på e-post katrine.brede.didriksen@oslohavn.no

Havnevakten mob 917 99 900 er åpen 24/7