Mannskap, materiell og elektrotjenester

Grønne innovasjoner
Vi finner, og tar opp ting som ikke skal være på havbunnen vha droner. Foto: Klaus Sandvik
Oslo Havn tar på seg ordrearbeid, og leier ut mannskap og materiell både til lands og til vanns, og elektro med!          Hvis du eller din organisasjon vil hjelpe oss å samle opp søppel fra havet, skal vi hjelpe deg med å kjøre det bort kostnadsfritt. Bruk lenken under skjemaer for "Marint avfall" slik at vi kan avtale når og hvor.

Oslo Havn tar på seg ordrearbeid og har mange godt kvalifiserte folk til å holde både land- og sjøområdene i orden.

Utleie av flytende materiell mm på ordrearbeid:

 • Arbeidsbåt Pelikan, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 2 135,-
 • Miljøbåt Pelikan II, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 3 255,-
 • Oppsynsbåt hybrid, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 050,-
 • Arbeidsbåt Hauk, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 255,-
 • Ekstra båtmannskap, pr. person pr. time 1)  Kr.  661,-
 • Tømmermannspram, pr. time Kr. 2 644,-
 • Gangvei, pr. døgn (alle lengder) Kr. 2 034,-
 • Yokohama-fender, pr. døgn - diameter 2,5 x lengde 3,5 m Kr. 2 543,-
 • Yokohamafender, pr døgn -diameter 3,5 x lengde 6,0 m Kr. 5 085,-

1) Timeprisene for ekstra båtmannskap og fører gjelder i ordinær arbeidstid. For arbeid på overtid mandag – fredag fra kl. 15 til kl. 20 forhøyes prisene med 50 %.

For annen overtid forhøyes prisene med 100 %. For oppdrag på lørdag, søndag og andre helligdager belastes minimum 4 timer.  

For hjelp av båter med mannskap ta kontakt med;

oystein.nomerstad@oslohavn.no

Oslo Havns nye miljøbåt Pelikan 2.

Utleie av rullende materiell mm på ordrearbeid:

 • Lastebil med fører, pr. time  Kr. 1 170,
 • Elevatorbil med fører, pr. time  Kr. 2 950,-
 • Liten leddmaskin med lasteskuffe eller feiekost med fører, pr. time Kr. 1 475,-
 • Gravemaskin med fører, pr. time  Kr. 1 475,-
 • Fjerning av gateoppsop, med tillegg av forbruksvarer - etter mengde
 • Adgangskort Sydhavna  Kr. 380,-
 • Taggehenger med bil og fører, pr. time Kr. 2 237,-

Ta kontakt med

frode.rosenberg@oslohavn.no

om vi kan hjelpe deg og ditt firma med vårt utstyr og mannskap.

 

Elektrotjenester

Oslo Havns elektroavdeling har god kjentmannskompetanse innenfor Oslo Havns elektriske anlegg og kan i enkelte tilfeller påta seg oppdrag for leietagere. Vi er godkjent for å gjøre arbeider på tredjeparts elektriske anlegg, og er registrert i elvirksomhetsregisteret hos DSB. Alle arbeider vil blir dokumentert ihht. gjeldende regelverk inkludert utstedelse av samsvarserklæring. Se forøvrig vår prisliste nedenfor. 

 • Elektriker med servicebil pr. time kr 870,00
 • Elektriker med liftlastebil (40 meter høyde) pris pr. time  kr 3 250,00
 • Timer saksbehandler/ prosjektleder kr 950,00  

Utstyrsutleie pr døgn  

 • Byggestrømsentral 16A- utleiepris kr 80,00
 • Byggestrømsentral 32A- utleiepris  kr 120,00
 • Utleie av byggestrømsentral 63A pr. døgn- utleiepris  kr 170,00
 • Lysmast teleskopisk på hjul inkl armatur LED <7m - utleiepris kr 420,00
 • Varmevifte el effekt  3,3 kW- utleiepris  kr 75,00
 • Gummikabel 25 meter til 16A byggestrøm- utleiepris  kr 55,00
 • Gummikabel 25 meter til 32A byggestrøm- utleiepris  kr 70,00
 • Gummikabel 25 meter til 63A byggestrøm- utleiepris  kr 90,00
 • Riggekostnad for byggestrømsutstyr vil bli fakturert pr. hele time kr 870,00

Timeprisene gjelder elektrikker med servicebil i ordinær arbeidstid mellom kl. 07:00 - 14:30. For arbeid på overtid mandag – fredag fra kl. 15 til kl. 20 forhøyes prisene med 50 %. For annen overtid forhøyes prisene med 100 %. For oppdrag etter kl. 20:00,  lørdag, søndag og andre helligdager belastes minimum 4 timer. Skadet eller mistet utstyr må erstattes med tilsvarende kvalitet. Alternativt vil Oslo Havn KF kjøpe inn nytt utstyr og viderefakturere innkjøpsbeløpet i sin helhet.

For bestilling av oppdrag, kontakt seksjonsleder for elektro, Stian Fjell på tel. 915 41 355 eller mail stian.fjell@oslohavn.no