Mannskap og materiell

Grønne innovasjoner
Vi finner, og tar opp ting som ikke skal være på havbunnen vha droner. Foto: Klaus Sandvik
Oslo Havn tar på seg ordrearbeid, og leier ut mannskap og materiell

Oslo Havn tar på seg ordrearbeid og har mange godt kvalifiserte folk til å holde både land- og sjøområdene i orden.

Utleie av flytende materiell mm på ordrearbeid:

 • Oppsynsbåt Falk, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 3 050,-
 • Arbeidsbåt Pelikan, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 2 135,-
 • Miljøbåt Pelikan II, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 3 255,-
 • Oppsynsbåt hybrid, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 050,-
 • Arbeidsbåt Hauk, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 255,-
 • Ekstra båtmannskap, pr. person pr. time 1)  Kr.  661,-
 • Tømmermannspram, pr. time Kr. 2 644,-
 • Gangvei, pr. døgn (alle lengder) Kr. 2 034,-
 • Yokohama-fender, pr. døgn - diameter 2,5 x lengde 3,5 m Kr. 2 543,-
 • Yokohamafender, pr døgn -diameter 3,5 x lengde 6,0 m Kr. 5 085,-

1) Timeprisene for ekstra båtmannskap og fører gjelder i ordinær arbeidstid. For arbeid på overtid mandag – fredag fra kl. 15 til kl. 20 forhøyes prisene med 50 %.

For annen overtid forhøyes prisene med 100 %. For oppdrag på lørdag, søndag og andre helligdager belastes minimum 4 timer.  

For hjelp av båter med mannskap ta kontakt med;

oystein.nomerstad@oslohavn.no

Oslo Havns nye miljøbåt Pelikan 2.

Utleie av rullende materiell mm på ordrearbeid:

 • Lastebil med fører, pr. time  Kr. 1 170,
 • Elevatorbil med fører, pr. time  Kr. 2 950,-
 • Liten leddmaskin med lasteskuffe eller feiekost med fører, pr. time Kr. 1 475,-
 • Gravemaskin med fører, pr. time  Kr. 1 475,-
 • Fjerning av gateoppsop, med tillegg av forbruksvarer - etter mengde
 • Adgangskort Sydhavna  Kr. 380,-
 • Taggehenger med bil og fører, pr. time Kr. 2 237,-

Ta kontakt med

frode.rosenberg@oslohavn.no

om vi kan hjelpe deg og ditt firma med vårt utstyr og mannskap.

 

Elektrotjenester

Oslo Havns elektroavdeling har god kjentmannskompetanse innenfor Oslo Havns elektriske anlegg og kan i enkelte tilfeller påta seg oppdrag for leietagere. Vi er godkjent for å gjøre arbeider på tredjeparts elektriske anlegg, og er registrert i elvirksomhetsregisteret hos DSB. Alle arbeider vil blir dokumentert ihht. gjeldende regelverk inkludert utstedelse av samsvarserklæring. Se forøvrig vår prisliste nedenfor. 

 • Elektriker med servicebil pr. time kr 870,00
 • Elektriker med liftlastebil (40 meter høyde) pris pr. time  kr 3 250,00 Timer saksbehandler/ prosjektleder kr 950,00  

Utstyrsutleie pr døgn  

 • Byggestrømsentral 16A- utleiepris kr 80,00
 • Byggestrømsentral 32A- utleiepris  kr 120,00
 • Utleie av byggestrømsentral 63A pr. døgn- utleiepris  kr 170,00
 • Lysmast teleskopisk på hjul inkl armatur LED <7m - utleiepris kr 420,00
 • Varmevifte el effekt  3,3 kW- utleiepris  kr 75,00
 • Gummikabel 25 meter til 16A byggestrøm- utleiepris  kr 55,00
 • Gummikabel 25 meter til 32A byggestrøm- utleiepris  kr 70,00
 • Gummikabel 25 meter til 63A byggestrøm- utleiepris  kr 90,00
 • Riggekostnad for byggestrømsutstyr vil bli fakturert pr. hele time kr 870,00

Timeprisene gjelder elektrikker med servicebil i ordinær arbeidstid mellom kl. 07:00 - 14:30. For arbeid på overtid mandag – fredag fra kl. 15 til kl. 20 forhøyes prisene med 50 %. For annen overtid forhøyes prisene med 100 %. For oppdrag etter kl. 20:00,  lørdag, søndag og andre helligdager belastes minimum 4 timer. Skadet eller mistet utstyr må erstattes med tilsvarende kvalitet. Alternativt vil Oslo Havn KF kjøpe inn nytt utstyr og viderefakturere innkjøpsbeløpet i sin helhet.

For bestilling av oppdrag, kontakt seksjonsleder for elektro, Stian Fjell på tel. 915 41 355 eller mail stian.fjell@oslohavn.no