I siloer og tanker

Fakta


Tørrbulk i Oslo havn:

Salt, korn, kunstgjødsel og melasse

Terminaler og siloer på Sjursøya og Vippetangen

 

I siloer og tanker

Korn, salt, sement og kunstgjødsel er tørrbulkproduktene som kommer til Oslo.

Tørrbulklasten i Oslo holder til på nordsiden av Sjursøya og på Vippetangen. Her er firmaene som håndterer tørrbulk i Oslo havn.

Betong
Skandinavias største fabrikkbetongleverandør Unicon holder til på Sjursøya nord. De leverer ulike typer ferdigbetong til byggbransjen.

Sement
Cemex er Norges første og største importør av sement i bulk til ferdigbetongbransjen, betongelement produsenter, kommunalvare produsenter, mørtelprodusenter og belegningssten-produsenter. De holder til på Nordre Kongshavn.

Norcem AS  utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen i Norge. Norcem AS er eneste produsent av sement i Norge. Fra deres silostasjon på Sjursøya leverer de sement i bulk til sine transportører og kunder. 

Salt til mat, plast og veier
Det utvinnes ikke salt i Norge, så alt salt blir importert. Mye av saltet blir importert av G.C. Rieber Salt AS på Sjursøya.

Salt har flere bruksområder. Det mest åpenbare er salt i maten, i tillegg til saltet som brukes på veiene om vinteren. En stor del av saltet brukes i dyrefôr og til metallindustrien, men også til plastproduksjon. 

Korn og kraftfôr
Strand Unikorn AS importerer korn og kraftfôr fra hele verden til sine to siloer. Til siloen på Sjursøya kommer kraftfôr (dyrefôr), mens matkornet kommer til siloen på Vippetangen.

Gjødsel
I/S Felleslager ANS tar inn mineralgjødsel i bulk, pakker det inn i store sekker og selger det til kunder på Sør- og Østlandet.
I/S Felleslager er eid av Yara Norge og Felleskjøpet Agri.