Om Fjordbyen

Om Fjordbyen

Fjordbyprosjektet er et av Oslos største byutviklingsprosjekter. Store deler av havnen blir by og de omfattende planene sørger for at Osloborgere igjen skal ha nærkontakt med fjorden.

19. januar 2000 regnes som startskuddet for Fjordbyen. Da vedtok bystyret i Oslo at store deler av havneområdene frigjøres til byutvikling. Målet er at byen skal åpnes mer mot fjorden og gjøres mer tilgjengelige for folk flest. Prosjektet omfatter områder fra Frognerkilen i vest og til Sydhavna sørøst om byen. Tilsammen utgjør det et areal på ca. 2.260 dekar. En viktig del av prosjektet er den ni kilometer lange havnepromenaden.

Oslo Havn KF (HAV) har en viktig rolle i utviklingen av Fjordbyen. Sentrumsnære havneområder fristilles til byutvikling, og godsvirksomheten konsentreres i Sydhavna.

På sidene som følger kan man lese om de ulike utviklingsprosjektene for Fjordbyen, delt inn etter de ulike områdene i byhavnen. Man kan også lese mer om bakgunnen til prosjektet på Oslo kommunes nettsider.

Estetikk og kulturminner
HAV har som mål å bidra til å gjøre Oslo til en attraktiv by ved å vise fram havnas maritime kulturhistorie og estetikk. Oslo Havn har bevisste leietakere som ser sin rolle og tar et ansvar for å bevare kulturminner i havna. Fjordbyen vokser raskt, og selv om dette er en god ting for byen, er det viktig at verdifulle kulturminner ikke går tapt i utviklingen. Oslo Havn har laget en Maritim Kulturminneplan, som tar for seg alle de verneverdige områdene i havna, og sørger for at disse skjøttes på best mulig måte.

Les mer om HAVs maritime kulturhistorie i Maritim kulturminneplan

Hensynet til estetikk skal prege alle utbyggingsprosjekter, og alt vedlikehold i havna. Les den estetiske veilederen for Sydhavna her: Sydhavna – Estetisk veileder 2010


Bildene under: Pappabuene anno 2013 og 1928

Om Fjordbyen
 
Om Fjordbyen