Om Fjordbyen

Om Fjordbyen

Fjordbyprosjektet er et av Oslos største byutviklingsprosjekter. Store deler av havnen blir by og de omfattende planene sørger for at Osloborgere igjen skal ha nærkontakt med fjorden.

19. januar 2000 regnes som startskuddet for Fjordbyen. Da vedtok bystyret i Oslo at store deler av havneområdene frigjøres til byutvikling. Målet er at byen skal åpnes mer mot fjorden og gjøres mer  tilgjengelige for folk flest.

Prosjektet omfatter områder fra Frognerkilen i vest og til Sydhavna sørøst om byen. Tilsammen utgjør det et areal på ca. 2.260 dekar. En viktig del av prosjektet er den ni kilometer lange havnepromenaden.

Oslo Havn har en viktig rolle i utviklingen av Fjordbyen. Sentrumsnære havneområder fristilles til byutvikling, og godsvirksomheten konsentreres i Sydhavna.

På sidene som følger kan man lese om de ulike utviklingsprosjektene for Fjordbyen, delt inn etter de ulike områdene i byhavnen.

Man kan også lese mer om bakgunnen til prosjektet på Oslo kommunes nettsider.