• Sjøbad i Brannskjærsparken. Stor park for hele byens befolkning. Illustrasjon: Diiz
  • Byens flotteste skolegård. På Hjortnes kan skoleelever nyte friminuttet i park med sjøutsikt. Illustrasjon: Diiz
  • Hotell og landemerke. Et høyt slankt hotell og nytt konferansesenter. Ny pir for cruiseskip og yatcht. Illustrasjon: Diiz
  • Havnepromenade. God plass til seilskuter og folkeliv. Illustrasjon: Diiz
  • Rundt fergeterminalen bygges en bue av næringsbygg som skjermer mot støy. Skolen midt i mot parken. Illustrasjon: Diiz
  • Vannspeil og skøyteis. På Generaldirektørallmenningen vil vi ha vannspeil på sommeren. Og skøyteis på vinteren. ill:Diiz
  • Torgene og plassene blir viktige for Filipstad. Butikker og restauranter i gangavstand. Her klarer en seg uten bil. Illustr: Diiz
  • Dette er Filipstad. Den gamle containerhavna skal bli en ny, levende bydel. Illustrasjon: Diiz

En ny by i byen

Bare ti minutters gange fra Rådhuset skal det bygges en egen liten by i hjertet av hovedstaden. Slik ønsker vi at den nye byen på Filipstad skal bli.

I planene for Fjordbyen skal Filipstad utvikles til bolig-, nærings- og rekreasjonsområder, men den konkrete utbyggingsplanen er ikke vedtatt.

Oslo Havn KF og Rom Eiendom AS er de største grunneierne på Filipstad. Derfor har vi laget et eget forslag til hvordan den tidligere containerhavnen kan utvikles til en helt ny bydel. Vår visjon er at Filipstad skal bli som en by i byen. Her skal folk kunne bo, jobbe og kose seg uten å være avhengig av bil. Filipstad skal bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by og bli et forbilde for bærekraftig byutvikling.

I denne brosjyren ser du vårt forslag presentert i grove trekk.

Kan realiseres
Det finnes to forslag til hvordan Filipstad kan bygges ut. Plan- og bygningsetaten har laget et alternativ, mens grunneierne har laget et annet.

I hovedtrekk ser de to planene nokså like ut, men forskjellen ligger i detaljene og i hvordan utbyggingsplanene forholder seg til byen rundt. En viktig grunn til å velge Oslo Havns og Rom Eiendoms forslag, er at det kan realiseres uavhengig av når E18 blir lagt i tunnel.

Det betyr at Oslos befolkning kan få sin fjordby uansett når tunnelen kommer. Oslo Havns forslag til fergeterminal på Hjortnes er økonomisk bærekraftig og koster rundt halvparten av de alternative planene. Samtidig sikrer dette forslaget at fergene kan legge til kai på Hjortnes også mens utbyggingen pågår. Det sikrer viktige inntekter for byen vår, og dette er også et krav før utbyggingen setter i gang. 

Stort område
Filipstad strekker seg fra fergeterminalen i Hjortnes i vest til Hans Jægers kvartal i øst. I fremtiden er det ønsket at alle næringsbygg skal konsentreres rundt fergeterminalen, mot E18 og i Hans
Jægers kvartal som ligger helt inn til Tjuvholmen. På denne måten vil næringsbebyggelsen skjerme mot trafikk og støy fra E18 og Ring 1. Dette sikrer at alle boligene blir plassert mest mulig skjermet for lyd og forurensning.

I Oslo Havns forslag vil boligområdene nord for E18  tilpasses den eksisterende bystrukturen på Skillebekk, med frittstående boligbebyggelse i et grønt område.

På nordsiden vil bebyggelsen i hovedsak være fem eller seks etasjer høy, med noen hus på opp til ni etasjer. Det er kun grunneiernes planforslag som ønsker å tilpasse den nye bebyggelse mot eksisterende boliger på Skillebekk.

Sør for E18 vil boligene bygges i mer tradisjonelle bygårdskvartaler, med store solrike leke- og oppholdsplasser i bakgården.

Park og bad
Helt ytterst på Filipstad er planen å konstruere en 44 mål stor park. Her er målet at det blir et mylder av folk og liv fra morgen til kveld.

Her blir det også et sjøbad hvor du kan stupe rett ut i fjordens rene saltvann. Oslo Havn foreslår også en stor grunnskole med tre parallellklasser på hvert trinn og opptil 840 elever som skal plasseres rett ved grøntarealet. På den måten vil de få parken som en del av sin utvidede skolegård.

Havnepromenade
Havnepromenaden er og blir hovedpulsåren gjennom Fjordbyen. På Filipstad ønsker vi at seilskuter og charterbåter skulle kunne legge til kai slik at turen langs havet også skal minne om Oslos rolle som en viktig kystby.

Det er kun grunneiernes planforslag som sikrer mulighet for båtanløp ved Havnepromenaden på Filipstad.

Søte kaféer, spennende restauranter og komfortable benker i sola vil det også bli på havnepromenaden – her skal det være noe for alle.

Mye grønt og åpne plasser
Sju plasser og allmenninger skal få sin egen identitet ved hjelp av kunst, beplantning og aktiviteter.

Det er på de lokale torgene at folk vil møtes. Her blir det butikker, kaféer og møteplasser som gjør at man får dekket alle sine behov i nærheten av der man bor. Beboerene på Filipstad skal klare seg fint uten bil.

Biler ønsker vi dessuten så lite som mulig av i bybildet i den nye bydelen. All parkering for boliger og næring skal skje under bakken, og innkjøringen til garasjeanleggene skal være nærmest mulig hovedveinettet.

På Filipstad skal det satses på sykkel og syklister og det er en sentral del av planene at det skal være rikelig med sykkelparkeringer for å gjøre det lett å velge miljøvennløig transport.

Kort vei til alt
”Kort vei til alt” er en klisjé i boligannonsene, men på Filipstad blir det faktisk slik. Håpet er at det vil bli bygd 2.200-2.900 nye leiligheter på Filipstad, i en god blanding av små og store leiligheter slik at både barnefamilier, single og par, yngre som eldre, kan finne noe som passer for dem.

Grønn framtid
Det er gående og syklende som skal prioriteres på Filipstad. Den nye byen skal bidra til at Oslo blir en grønnere hovedstad og det er store miljøambisjoner for utbyggingen her. Grunneierene ønsker passivhus som trenger 72 prosent mindre energi enn tradisjonelle hus og at Filipstad skal benytte energivennlig lokal sjøvarme til oppvarming av hus og leiligheter.

Cruise og turisme
1,2 millioner passasjerer tar årlig sjøveien mellom Oslo og Kiel. Vi vil legge til rette for at flere turister kan komme til Norge med båt. Et 33 etasjers høyt hotell ved fergeterminalen på Hjortnes kan bli Oslos nye landemerke. Sammen med et nytt konferansesenter kan det huse store internasjonale begivenheter.

Oslo Havn ønsker også å bygge  en ny pir som gir plass til enda et cruiseskip og en yacht på størrelse med kongeskipet.

Næringsbygg
En by må også ha arbeidsplasser, utvikling og vekst. Hans Jægers kvartal blir en naturlig utvidelse av forretningsdistriktet på Aker Brygge og Tjuvholmen. Det er miljøvennlig å legge til rette for arbeidsplasser nær knutepunkter for kollektivtrafikken, og fra Hans Jægers kvartal er det bare ti minutters gange til Nationaltheatret stasjon. Her vil vi ha mange moderne butikker og spennende restauranter på gateplan – slik at det blir liv her fra morgen til kveld.

Flere forslag
Alt om forslagene for Filpstad finner du på Plan- og bygningsetatens hjemmesider. Forslagene ligger nå til politisk behandling hos bystyret.