Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utredning om fremtidig fergestruktur

Utredning om fremtidig fergestruktur

Hvordan ser fremtidens fergeterminalstruktur ut i Oslo?

PUBLISERT: 16.01.2023

Color Magic på vei ut Oslofjorden. Foto: HK Riise

Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med Oslo Havn KF lyst ut et oppdrag som skal se på alle sider av fergeterminalstrukturen.

Utredning av utenriksfergestruktur

Oppdraget innebærer bistand til utredning av utenriksfergestruktur i Oslo.

Utredningen skal omfatte en gjennomgang av dagens og alternative strukturer for utenriksfergeterminaler i Oslo.

Oppdraget har bakgrunn i bystyrets vedtak fra juni i år – områderegulering med konsekvensutredning.

Det skal vurderes totalt åtte løsningsalternativer av samlet eller delt løsning som i tillegg til dagens terminaler på Filipstad og Vippetangen omfatter Kongshavn som mulig lokasjon.

Løsningsalternativene skal vurderes med tanke på arealmessige, økonomiske, miljømessige, regulatoriske og byutviklingsmessige konsekvenser i tillegg til konsekvenser for den samlete virksomheten til Oslo Havn, tekniske forhold og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Arbeidet skal starte opp i midten av februar 2021, og foregå frem mot sommeren 2021.  

Utredningen legges ut til høring høsten 2021. Det er mål om oversendelse til politisk behandling på nyåret 2022.

Estimert kontraktsverdi er kr. 5000.000.

Se hele utlysningen på Doffin:

https://doffin.no/Notice/Details/2020-335019