Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn vil hjelpe kundene over kneika

Oslo Havn vil hjelpe kundene over kneika

Havna tilbyr betalingsutsettelser og lettelser for kunder som har en vanskelig tid som følge av koronautbruddet.

PUBLISERT: 27.01.2023

Oslo Havn vil hjelpe kundene i en krevende tid, sier Roger Schjerva. Foto: Bård Gudim

En rekke av havnas kunder og leietakere har varslet inntektstap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Flere har måttet stenge og permittere ansatte.

-    Vi har forståelse for at det er krevende tider for havnas kunder. Det er viktig for oss å holde hjula i gang og bidra i samfunnsdugnaden. Derfor tilbyr vi betalingsutsettelser til kunder som har behov for det. I dialog med kundene vil vi gjøre individuelle vurderinger som et supplement til de statlige støtteordningene, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

Kunder må søke statlig støtte

Det innføres krisepakker på nasjonalt nivå for å møte utfordringene til næringslivet.  Oslo Havn forventer at mange av havnas kunder vil nyte godt av de statlige tiltakene, og forutsetter at kundene søker maksimal støtte i de statlige ordningene. Vi vil behandle søknader fra kunder om betalingsutsettelse på samme grunnlag som for de statlige støtteordningene.  

-     Det er krevende tider også for Oslo Havn, som selv mister betydelige inntekter som skulle bidra til å finansiere havneinfrastruktur og holde konkurransedyktige priser for å fremme miljøvennlig sjøtransport. Havna står foran store investeringer for å utvikles videre som nullutslippshavn.  Vi er opptatt av at virksomhetene i havna skal komme i funksjon igjen når situasjonen normaliserer seg. Derfor vil vi bidra til kundene våre kommer over krisen vi er inne i, sier Roger Schjerva.

Ulik situasjon

Flere leietakere knyttet til restaurant, -servering- og eventbransjen, charter- og cruise er direkte eller indirekte berørt av krisen. Samtlige serveringssteder holder stengt og har permittert sine ansatte. Andre leietakere driver med havnedrift som forsyner befolkningen og næringslivet med nødvendige varer. Kundene er av ulik størrelse og i ulik situasjon. Noen har fått virksomheten stengt på grunn av myndighetens krav. Andre driver nesten som normalt. Dette er momenter som vektlegges i de individuelle vurderingene.

Kontakt

Roger Schjerva, styreleder Oslo Havn KF mob 901 03 661