Oslo Havn logo Oslo Kommune
Høring av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområder

Høring av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområder

Oslo Havn legger frem ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde. Høringsfrist er 1. oktober 2020

PUBLISERT: 27.01.2023

Foto: Harald Valderhaug

Høringsinstansene kan uttale seg om 

  • Krav om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy som skal anløpe Oslo havn
  • Forbud mot snøtømming i sjø
  • Krav om tillatelse til å dykke
  • Luftfartøy
  • Reaksjonsmidler og straff

Les hele høringsbrevet her

Liste over høringsinstanser finner du her

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Oslo Havn KF på e-post til postmottak@oslohavn.no eller pr. post til postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo. Høringsdokumentene vil også være tilgjengelig på våre nettsider www.oslohavn.no
Høringsfristen settes til 1. oktober 2020.

 

Forskrift om bruk av kommunens sjøområder høringsversjon