Oslo Havn logo Oslo Kommune
Ny moderne betongfabrikk på Sjursøya

Ny moderne betongfabrikk på Sjursøya

NorBetong etablerer en moderne produksjonslinje for betong på Sjursøya nord.

PUBLISERT: 16.01.2023

Einar Marthinussen (kommersiell direktør i Oslo Havn) og Oddbjørn Erlien (senior project manager hos NorBetong) foran NorBetong sitt produksjonsanlegg på Sjursøya. Anlegget skal rives og erstattes av et nytt og moderne anlegg. Foto: HK Riise.

Produksjonskapasiteten mer enn dobles i forhold til dagens kapasitet. Støy og forurensning reduseres.

Plan- og bygningsetaten har innvilget NorBetong en tidsbegrenset rammetillatelse for ti år som gjelder etablering av silo- og kontorbygg og betonganlegg med blandestasjon.

Fabrikken vil bidra med kortreist betong til byggeprosjekter i Osloområdet.

Seks moderne siloer for tilslagsmaterialene grus, sand og stein skal bygges i bakkant av Norcem sin blåmalte sementsilo. De nye siloene vil bli tretti meter høye og romme 12000 tonn med tilslag som kommer inn sjøveien.

Det nye produksjonsanlegget bygges på venstre side av Norcem sin blåmalte sementsilo. Foto: HK Riise. 

Renere og stillere

I dag har NorBetong en gammel betongfabrikk på Sjursøya, inkludert en brakkerigg, også den i tilknytning til Norcem sin sementsilo.

Bulkbiler benyttes for å frakte sement den korte veien fra sementsiloen til blandeanlegget.

— Vi vil legge biltrafikken mellom den nye silorekka vår og Norcem sine siloer. Kjørefeltene på innsiden av anlegget blir ikke synlig på utsiden. I enden av tilslagssiloene kommer blandemodulen med blandemaskiner, sier Oddbjørn Erlien, senior project manager hos NorBetong.

Lukket og isolert anlegg

Oddbjørn Erlien og Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn, møtes i den gamle fabrikken for å diskutere planene for det nye anlegget. De søker tilflukt innendørs i brakkene på grunn av et ufyselig desembervær.

— Hvis du ser ut her er det mye sand og søl i forbindelse med hjullasterkjøring fra båtene til kai og inn til bingene til NorBetong. Hjullasterkjøring bidrar også til dieselutslipp og støy. Det nye anlegget blir noe helt annet, sier Marthinussen.  

— Ja, det blir et lukket og isolert anlegg uten hjullasterkjøring, det betyr ganske mye. Vi skal lage kjøreareal med godt dekke slik at det går an å holde det rent. Det er viktig, bekrefter Erlien.

Produksjonen

Skipene med sand, stein og grus skal losse på kaifronten oppi en ganske stor «trakt» /lastekasse. Massene går videre på bånd hele veien opp på toppen av siloene. Sand og stein mates ut fra siloene i bunn. Det transporteres videre på bånd opp i blanderen og ned i bilene.

NorBetong sin illustrasjon av det planlagte skråbåndet fra kaikant opp til toppen av siloene. 

 

—  Sement, som er en viktig ingrediens i betongproduksjon, skal blåses direkte fra sementsiloen til Norcem og inn i NorBetong sin produksjonslinje. Produksjonskapasiteten mer enn dobles sammenliknet med dagens situasjon. Vi har som mål å produsere 800-1000 kubikk per dag, sier Erlien.

Illustrasjon av blandemodulen med sementsiloer 
og blandemaskiner. 

 

Hvorfor betongproduksjon i Oslo Havn

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. I Oslo foregår det kontinuerlig store byggeprosjekter som krever betong.

Det bidrar til store miljøbesparelser at mest mulig sand, stein og sement – tilslag som brukes i forbindelse med betongproduksjon og som er mangelvare i Osloområdet – kommer inn til byen med båt istedenfor lastebil.

—  Betong er ferskvare som ikke kan kjøres så langt, maks 3-4 mil. Vi tar inn sand og stein til produksjonen med båt. Kostnadsmessig og miljømessig er det veldig gunstig å ligge på kaikanten, sier Erlien.

For hver kubikk betong som produseres kreves 1800-1900 kg med sand og stein (i tillegg til vann) og 350 kg sement.

Den økte produksjonskapasiteten betyr at man må øke tilførelsen. I forbindelse med det nye anlegget vil det årlig komme inn 300.000-400.000 tonn med sand og stein med båt til havna på Sjursøya.

— Inntransporten av massene som brukes i forbindelse med produksjonen sjøveien er en stor miljøbesparelse i seg selv. Det gir en ytterligere miljøgevinst at selve betongproduksjonen foregår på kaikanten. Dersom disse volumene skulle overføres tilbake til vei for å transporteres til betongfabrikker andre steder, ville det medført et ekstra transportledd. Det ville betydd en enorm økt transportbelastning for byen og omgivelsene, sier Einar Marthinussen.

Tidsplan

Produksjonen i den gamle fabrikken stoppes i løpet av andre kvartal i 2021. Fabrikken og den tilhørende brakkeriggen rives i løpet av våren.

Den nye produksjonslinjen forberedes i løpet av sommeren og høsten og vil trolig være i full produksjon i løpet av 2021.

Før byggingen kan starte må Plan- og bygningsetaten innvilge NorBetong igangsettingstillatelse.

Effektivisering

Oslo Havn er inne i prosess med effektivisering av arealbruken i Sydhavna. Det er i dag tilstrekkelig areal i Sydhavna til å løse ønsket vekst frem til 2030. Det forutsetter en effektivisering av arealbruken, og en omfordeling og mer rendyrket arealbruk sammenlignet med i dag. NorBetong sitt nye produksjonsanlegg er i tråd med dette arbeidet.

Estetikk

Som kanskje den eneste havna i verden har Oslo Havn utviklet en estetisk veileder for utvikling av havneområdene.

Veilederen er retningsgivende for alle estetiske valg som tas i utviklingen av Havnepromenaden og den industrielle Sydhavna. Veilederen sier at det skal brukes atmosfæriske farger slik at dominerende strukturer glir inn i himmelen og bakgrunnen.

Siloanlegget til Norcem er malt i industrielle blågrå farger i tre forskjellige valører.

NorBetong vil også ta hensyn til den estetiske veilederen i forbindelse med fargesettingen og lyssettingen av de nye siloene.  

Les mer om Oslo Havns estetiske veileder:

https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/havnas-estetikk/

Fakta:

Innenfor tørrbulksegmentet - som blant annet inkluderer sand, pukk, korn, salt, pellets og skrap - kommer det årlig rundt to millioner tonn inn over Oslo Havn. NorBetong sine planer for økt betongproduksjon vil øke tørrbulksegmentet i Oslo Havn med cirka ti  prosent.

Norbetong og Norcem er begge en del av Heidelberg Cement Group. Det er verdens tredje største sementprodusent og verdens største produsent av tilslag. Selskapet er verdens fjerde største produsent av ferdigbetong. Selskapet har ca 55.000 ansatte i over 50 land.

NorBetong har levert betong til små og store prosjekter i Oslo, inkludert:  

• E16 Sandvika Vøyen 

• Oset rentvannsbassenger 

• Regjeringskvartalet 

• Munch museet 

• Dronning Eufemias gate 

• Follobanen 

I tillegg til NorBetong produserer også Unicon AS ferdigbetong i Sydhavna.